Thủ Thuật Access
[Help] Hàm trong access - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Thư viện thủ thuật (http://thuthuataccess.com/forum/forum-16.html)
+--- Chủ đề: [Help] Hàm trong access (/thread-10794.html)Hàm trong access - mientt2bk@gmail.com - 08-01-19

Em có bảng sinh viên như trong file dưới đây, trong query trích xuất ra em muốn xuất thêm trường số máy, gán ngẫu nhiên với mỗi sinh viên 1 số máy (ví dụ số máy từ 1-400), em đã làm hàm ngẫu nhiên rồi nhưng nó hiển thị tất cả các sinh viên số máy đều giống nhau. Các bác giúp em với ạ