Thủ Thuật Access
Tính tuổi nghỉ hưu - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Query (http://thuthuataccess.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Tính tuổi nghỉ hưu (/thread-10745.html)Tính tuổi nghỉ hưu - Thái Trần - 04-11-18

Mọi người giúp mình bài này với ạ.
Mình có 1 danh sách nhân viên với ngày tháng năm sinh. Làm thế nào để tạo 1 query để rà soát, tính toán được tuổi nghỉ hưu. Thời điểm nghỉ hưu tính theo ngày tháng hiện tại mình rà soát vậy.
Tks mọi người.


RE: Tính tuổi nghỉ hưu - duynamvnn1208 - 05-11-18

Bạn phải dùng từ tính ngày nghỉ hưu thì mới đúng chứ.
Bạn có thể dùng hàm DATEADD("y",60,[Ngày tháng sinh]) sẽ ra ngày nghỉ hưu của họ.
Xong nếu so sánh với ngày hiện tại thì so sánh bình thường thôi là được mà.


RE: Tính tuổi nghỉ hưu - maidinhdan - 05-11-18

(04-11-18, 11:15 PM)Thái Trần Đã viết: Mọi người giúp mình bài này với ạ.
Mình có 1 danh sách nhân viên với ngày tháng năm sinh. Làm thế nào để tạo 1 query để rà soát, tính toán được tuổi nghỉ hưu. Thời điểm nghỉ hưu tính theo ngày tháng hiện tại mình rà soát vậy.
Tks mọi người.

Bạn có thể tham khảo thêm theo link này: [Hàm] Demo_[Hàm] Tính thâm niên như BHXH (maidinhdan) ( Chú ý demo tại bài #1 và #10)

[Hình: tinhthamnien.png]RE: Tính tuổi nghỉ hưu - Thái Trần - 07-11-18

Cảm ơn các pro nhé