Thủ Thuật Access
[Hỏi] Lựa chọn khi in - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Report (http://thuthuataccess.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] Lựa chọn khi in (/thread-10722.html)Lựa chọn khi in - bằng lăng - 10-10-18

Có ac nào biết code tùy chọn in khi chọn in report không (giống như trong word mình chọn lệnh Print... ) thay vì chọn in là nó in ra máy in mặc định vì đôi khi mình chỉ cần in 1, 2 trang chứ không cần in hết chỉ em với.


RE: Lựa chọn khi in - ledangvan - 10-10-18

(10-10-18, 11:55 AM)bằng lăng Đã viết: Có ac nào biết code tùy chọn in khi chọn in report không (giống như trong word mình chọn lệnh Print... ) thay vì chọn in là nó in ra máy in mặc định vì đôi khi mình chỉ cần in 1, 2 trang chứ không cần in hết chỉ em với.

Bạn xem trong bài này : http://thuthuataccess.com/forum/post-22633.html#pid22633


RE: Lựa chọn khi in - bằng lăng - 11-10-18

(10-10-18, 03:56 PM)ledangvan Đã viết:
(10-10-18, 11:55 AM)bằng lăng Đã viết: Có ac nào biết code tùy chọn in khi chọn in report không (giống như trong word mình chọn lệnh Print... ) thay vì chọn in là nó in ra máy in mặc định vì đôi khi mình chỉ cần in 1, 2 trang chứ không cần in hết chỉ em với.

Bạn xem trong bài này : http://thuthuataccess.com/forum/post-22633.html#pid22633

Cám ơn ledangvan