Thủ Thuật Access
[Help] Làm sao để tạo form import dữ liệu từ exel sang table access? - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: [Help] Làm sao để tạo form import dữ liệu từ exel sang table access? (/thread-10681.html)Làm sao để tạo form import dữ liệu từ exel sang table access? - hoanglong - 13-09-18

Mình đã tham khảo trên Mạng nhưng chưa làM được, đến đoạn tạo dialog báo lỗi you don't have a license required to use this activex control. mong ace chỉ giáo giúp.


RE: Làm sao để tạo form import dữ liệu từ exel sang table access? - cpucloi - 13-09-18

Của bạn ĐÂY


RE: Làm sao để tạo form import dữ liệu từ exel sang table access? - duynamvnn1208 - 14-09-18

Import Excel vào Access nó phải mấy cách liền. Xong mỗi cách còn tùy biến khác nhau.

Giờ bạn bảo làm đến đâu xong bảo mọi người giúp nhưng mọi người cũng chẳng biết bạn làm đến đâu rồi?