Thủ Thuật Access
[Lỗi] Lỗi mất dự liệu trong table - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Table (http://thuthuataccess.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: [Lỗi] Lỗi mất dự liệu trong table (/thread-10630.html)Lỗi mất dự liệu trong table - thanhtruong - 08-08-18

Cho hỏi có Anh chị em nào bị lỗi như trường hợp của mình không?

1. Lâu lâu mất 1 tên (mẫu tin) trong table1, nhưng tất cả các table khác liên kết với table1 thì không mất.
2. Lâu lâu mất 5-10 tên (mẫu tin) trong  table1, nhưng tất cả các table khác liên kết với table1 thì không mất.
3. Lâu lâu các table con liên kết với table1 bị mất hêt khóa chính.

Lưu ý: ở đây, khi thiết kế đều không để nút XÓA. 

Anh chị nào gặp như vậy không. chứ mình gặp miết, 2 đến 3 ngày lại bị dính lỗi, khiến mình đau đầu.


RE: Lỗi mất dự liệu trong table - tranthanhan1962 - 08-08-18

1/Table nếu không ai đụng vào thì không bao giờ mất dữ liệu.
2/Nếu code hoặc macro không có lệnh ảnh hưởng đến record thì sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu.
Hướng giải quyết:
1/Kiểm tra lại toàn bộ code, macro xem có lệnh nào hoạc runsql ảnh hưởng đến dữ liệu rồi xử lý.
2/Kiểm tra tính bảo mật của máy, mạng chỉ cần có một kẻ phá rối là mọi việc đều có thể xảy ra. Và xử lý


RE: Lỗi mất dự liệu trong table - ongke0711 - 08-08-18

Nhớ có lần trả lời một vụ giống vậy rồi.
- Bạn kiểm tra lại các Primary Key hoặc các Primary Key phối hợp nhiều cột. Nó phát sinh trùng dữ liệu nên table tự động xoá bỏ khoá.
- Xem lại Relationship xem các ràng buộc muốn xoá table Con thì phải xoá table Cha trước.


RE: Lỗi mất dự liệu trong table - Xuân Thanh - 08-08-18

(08-08-18, 01:37 PM)ongke0711 Đã viết: Nhớ có lần trả lời một vụ giống vậy rồi.
- Bạn kiểm tra lại các Primary Key hoặc các Primary Key phối hợp nhiều cột. Nó phát sinh trùng dữ liệu nên table tự động xoá bỏ khoá.
- Xem lại Relationship xem các ràng buộc muốn xoá table Con thì phải xoá table Cha trước.

Nói thêm chút xíu : Khi tạo Relationship không nên ràng buộc cái này, chỉ nên chọn hai cái option đầu thôi không nên chọn option thứ ba này nên mất dữ liệu mà không biết nguyên nhân