Thủ Thuật Access
Phần mềm quay số may mắn Lucky Draw - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Thư Viện Ứng Dụng (http://thuthuataccess.com/forum/forum-19.html)
+--- Chủ đề: Phần mềm quay số may mắn Lucky Draw (/thread-10566.html)Phần mềm quay số may mắn Lucky Draw - Winston nguyen - 10-07-18

Hi các anh chị,

Anh chị nào có chương trình quay số may mai theo mã nhân viên (Lucky Draw) đơn giản cho em xin với ah. Cám ơn các anh chị nhiều


RE: Phần mềm quay số may mắn Lucky Draw - huuduy.duy - 10-07-18

(10-07-18, 10:58 AM)Winston nguyen Đã viết: Hi các anh chị,

Anh chị nào có chương trình quay số may mai theo mã nhân viên (Lucky Draw) đơn giản cho em xin với ah. Cám ơn các anh chị nhiều

http://thuthuataccess.com/forum/thread-8625-post-26819.html#pid26819


RE: Phần mềm quay số may mắn Lucky Draw - pvhung76 - 20-07-18

(10-07-18, 11:16 AM)huuduy.duy Đã viết:
(10-07-18, 10:58 AM)Winston nguyen Đã viết: Hi các anh chị,

Anh chị nào có chương trình quay số may mai theo mã nhân viên (Lucky Draw) đơn giản cho em xin với ah. Cám ơn các anh chị nhiều

http://thuthuataccess.com/forum/thread-8625-post-26819.html#pid26819

Cảm ơn bạn huuduy.duy đã chia sẻ. Nhưng, chỉ tham khảo chứ đâu có quyền chỉnh sửa, cập nhật,...Vậy làm sao?