Thủ Thuật Access
Hàm VlookUp Ngược - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Thế Giới Văn Phòng (http://thuthuataccess.com/forum/forum-12.html)
+--- Diễn đàn: Tin Học Văn Phòng (http://thuthuataccess.com/forum/forum-23.html)
+---- Diễn đàn: Ms Excel (http://thuthuataccess.com/forum/forum-21.html)
+---- Chủ đề: Hàm VlookUp Ngược (/thread-10564.html)Hàm VlookUp Ngược - Xuân Thanh - 09-07-18

Trong Excel chúng ta hay dùng hàm VLOOKUP để dò tìm giá trị cần thiết. Bản chất của VLOOKUP là dò theo chiều xuôi tù trái sang phải, nghĩa là điều kiện dò tìm năm ở cột đầu tiên của bảng dò. Vậy trong trường hợp muốn dò ngược lại thì sao nhỉ? Tức là điều kiện dò tìm nằm ở cột cuối cùng của bảng dò
Có nhiều bạn hỏi tôi về cách dò này. Nay xin gửi tới các bạn một addin làm nhiệm vu trên. Cú pháp của nó giông như VLOOKUP 
Ví dụ
1/ Bảng Dò trong phạm vi C6:G18
2/ Điều kiện dò năm trong G6:G18
Cú pháp tai ô cần lấy giá trị là = VLookUpNguoc(G10,C6:G18,3,0) Kết quả trả về là giá trị của ô E10
Thay 3 bằng 2 thì kết quả là ô F10
Thay 3 bằng 4 thì kết quả là ô D10
Nếu thay 3 bằng 6 thì kết quả trả về 0 vì nằm ngoài bảng

Các bạn chép addin này vào trong AddIn của Excel và sử dụng như một hàm của Excel
Chúc vui
Thân mến