Thủ Thuật Access
[Hỏi] Tạo query giống excel và lỗi tự select * - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Query (http://thuthuataccess.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] Tạo query giống excel và lỗi tự select * (/thread-10535.html)Tạo query giống excel và lỗi tự select * - toidjtjmtoi - 13-06-18

Không hiểu sao mà phần mềm access của mình dạo này mỗi lần tạo Query mới nó đều có thuộc tính select * trong tất cả các query . Lỗi không làm được bảng tính
Kiểu như mình chọn để hiển thị 1 cột thôi thì nó hiển thị tất cả , phải bỏ câu lênh ,* trong sql đi mới được
Ai biết cách khắc phục thế nào chỉ mình với

Tiện cho mình hỏi access có tính được như trong bảng không mn , bằng query nha
[Hình: hoi_zpsyjmdp9ww.png]


RE: Tạo query giống excel và lỗi tự select * - maidinhdan - 14-06-18

(13-06-18, 09:46 PM)toidjtjmtoi Đã viết: Không hiểu sao mà phần mềm access của mình dạo này mỗi lần tạo Query mới nó đều có thuộc tính select * trong tất cả các query . Lỗi không làm được bảng tính
Kiểu như mình chọn để hiển thị 1 cột thôi thì nó hiển thị tất cả , phải bỏ câu lênh ,* trong sql đi mới được
Ai biết cách khắc phục thế nào chỉ mình với

Tiện cho mình hỏi access có tính được như trong bảng không mn , bằng query nha
[Hình: hoi_zpsyjmdp9ww.png]

Trả lới
Câu 1. Tôi chưa bao giờ gặp tình trạng như bạn miêu tả, bạn xem lại codemình viết hoặc post demo lên đây.
Câu 2. Access làm được, bạn tìm ứng dụng quản lý tiền quỹ sẽ thấy cách làm.

Thân mến!


RE: Tạo query giống excel và lỗi tự select * - toidjtjmtoi - 15-06-18

(14-06-18, 09:48 PM)maidinhdan Đã viết:
(13-06-18, 09:46 PM)toidjtjmtoi Đã viết: Không hiểu sao mà phần mềm access của mình dạo này mỗi lần tạo Query mới nó đều có thuộc tính select * trong tất cả các query . Lỗi không làm được bảng tính
Kiểu như mình chọn để hiển thị 1 cột thôi thì nó hiển thị tất cả , phải bỏ câu lênh ,* trong sql đi mới được
Ai biết cách khắc phục thế nào chỉ mình với

Tiện cho mình hỏi access có tính được như trong bảng không mn , bằng query nha
[Hình: hoi_zpsyjmdp9ww.png]

Trả lới
Câu 1. Tôi chưa bao giờ gặp tình trạng như bạn miêu tả, bạn xem lại codemình viết hoặc post demo lên đây.
Câu 2. Access làm được, bạn tìm ứng dụng quản lý tiền quỹ sẽ thấy cách làm.

Thân mến!

Cảm ơn anh ạ

Code em không có vấn đề ạ , tại em copy sang máy khác làm bình thường ko bị lỗi đó , em sợ trong setting access em tích nhầm cái gì đó gây ra tình trạng như vậy . 

Chắc em phải cài lại access quá


RE: Tạo query giống excel và lỗi tự select * - toidjtjmtoi - 15-06-18

(14-06-18, 09:48 PM)maidinhdan Đã viết:
(13-06-18, 09:46 PM)toidjtjmtoi Đã viết: Không hiểu sao mà phần mềm access của mình dạo này mỗi lần tạo Query mới nó đều có thuộc tính select * trong tất cả các query . Lỗi không làm được bảng tính
Kiểu như mình chọn để hiển thị 1 cột thôi thì nó hiển thị tất cả , phải bỏ câu lênh ,* trong sql đi mới được
Ai biết cách khắc phục thế nào chỉ mình với

Tiện cho mình hỏi access có tính được như trong bảng không mn , bằng query nha
[Hình: hoi_zpsyjmdp9ww.png]

Trả lới
Câu 1. Tôi chưa bao giờ gặp tình trạng như bạn miêu tả, bạn xem lại codemình viết hoặc post demo lên đây.
Câu 2. Access làm được, bạn tìm ứng dụng quản lý tiền quỹ sẽ thấy cách làm.

Thân mến!
Ý em muốn đang làm thời khóa biểu tự động như này nè Anh 
Ví dụ em có lịch học như sau . Tiết 1 toán 30 phút , tiết 2  Văn 30 phút , tiết 3 Anh 45 phút
Các ngày sẽ có lịch học Hôm sáng hôm chiều
Làm sao để làm 1 query nó tính được 
Ví dụ 13h học toán thì 13h30 học văn , 14h học Anh
Hôm khác 7h học toán thì nó tự cộng lên để xác định thời gian bắt đầu học của các môn sau

Mà làm bằng query ạ
Excel thì dễ mà access em nghĩ ko ra cách làm

Thansk anh nhiều ạ


RE: Tạo query giống excel và lỗi tự select * - toidjtjmtoi - 16-06-18

Ai biết cách làm như nào hướng dẫn mình với
Thanks nhiều


RE: Tạo query giống excel và lỗi tự select * - ongke0711 - 17-06-18

Vì không biết CSDL của bạn ra sao nên demo cho bạn theo cách cơ bản như dưới đây, bạn cứ theo cái cách query mà điều chỉnh cho các table của bạn.
- Tạo Table1 có các field như hình.
- Copy câu lệnh SQL dưới đây vào màn hình Design view (SQL) của Query.

Mã PHP:
SELECT A.MonHocA.TenMonHocTimeValue([Nhap gio bat dau hoc (hh:mm) :]) AS GioBDA.ThoiGianHoc, (SELECT NZ(Sum(Table1.ThoiGianHoc),0FROM Table1 WHERE Table1.MonHoc<A.MonHoc) AS SoPhutBGTietKeDateAdd("n",[SoPhutBGTietKe],[GioBD]) AS ThoiGianBDTietKe
FROM Table1 
AS A

[Hình: 28979471288_6939aa478b_b.jpg]

Link file: demo


RE: Tạo query giống excel và lỗi tự select * - toidjtjmtoi - 17-06-18

(17-06-18, 07:36 PM)ongke0711 Đã viết: Vì không biết CSDL của bạn ra sao nên demo cho bạn theo cách cơ bản như dưới đây, bạn cứ theo cái cách query mà điều chỉnh cho các table của bạn.
- Tạo Table1 có các field như hình.
- Copy câu lệnh SQL dưới đây vào màn hình Design view (SQL) của Query.

Mã PHP:
SELECT A.MonHocA.TenMonHocTimeValue([Nhap gio bat dau hoc (hh:mm) :]) AS GioBDA.ThoiGianHoc, (SELECT NZ(Sum(Table1.ThoiGianHoc),0FROM Table1 WHERE Table1.MonHoc<A.MonHoc) AS SoPhutBGTietKeDateAdd("n",[SoPhutBGTietKe],[GioBD]) AS ThoiGianBDTietKe
FROM Table1 
AS A

[Hình: 28979471288_6939aa478b_b.jpg]

Link file: demo
Thanks @ongke big green