Thủ Thuật Access
Biểu mẫu thống kê theo màu sắc - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Report (http://thuthuataccess.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: Biểu mẫu thống kê theo màu sắc (/thread-10531.html)Biểu mẫu thống kê theo màu sắc - ledangvan - 05-06-18

Công việc của tôi có một vướng mắc sau cần trợ giúp :

Tôi có công việc thống kê tại một công trường như sau : Công ty tôi có thi công một vách kính lớn 100 m2 bao gồm 100 tấm kính lớn nhỏ (nhiều kích thước), bọn tôi có qui định màu cho từng kích thước. Sau mỗi ngày lắp dựng, công nhân, thống kê báo lên số lượng kính đã lắp dựng, trên bản vẽ in ra, chúng tôi có bôi màu tương ứng cho các tấm kính và vị trí đã lắp dựng. Mục đích là nhìn một cách tổng quan toàn bộ khối lượng công việc và thống kê lại được các tấm kính đã lắp dựng theo từng màu sắc.

Có bạn nào đã từng làm thì hướng dẫn cách giải quyết vấn đề với.
Xin chân thành cảm ơn.


[img]file:///C:/Users/LNV/Desktop/Untitled.png[/img]


RE: Biểu mẫu thống kê theo màu sắc - cpucloi - 06-06-18

Mỗi màu một mã, từ đó tính được ra kích thước ... (đọc cũng chưa hiểu mấy nữa).


RE: Biểu mẫu thống kê theo màu sắc - DooHoaangPhuuc - 15-06-18

Đối với các công trình lớn, thường khi thi công lắp sẽ được thực hiện bởi một số đội nhóm cho cùng loại công việc để nhanh tiến độ (ví dụ ở đây gồm nhiều đội lắp kính). Trên bản vẽ lắp cho từng đội nhóm, mỗi ngày khi lắp được đến đâu sẽ tích vào vị trí tấm kính trên bản vẽ lắp (đánh dấu số tấm kính đã lắp hàng ngày trên bản vẽ). 
Đối với việc báo cáo hàng ngày cho tiến trình công việc, để trực quan thường dạng báo cáo về đồ hoạ minh hoạ là tốt nhất (có thể dùng trình chiếu PowerPoint). 
Trên báo cáo trình chiếu PowerPoint sẽ vẽ trước bản vẽ lắp cho toàn bộ tấm kính (quy định kính nền tô mờ, hay tô trắng), sau mỗi ngày tổng hợp báo cáo từ các đội nhóm lắp, sẽ tô màu cho kính theo từng màu quy cách (dùng chức năng Format Painting để định dạng chung về màu cho nhanh). Song song đấy sẽ kèm thêm các biểu đồ phân tích tiến trình khối lượng công việc hàng ngày, biểu đồ bảng biểu thống kê vật tư sử dụng, vật tư hư hỏng ....


RE: Biểu mẫu thống kê theo màu sắc - ledangvan - 15-06-18

(15-06-18, 12:41 AM)DooHoaangPhuuc Đã viết: Đối với các công trình lớn, thường khi thi công lắp sẽ được thực hiện bởi một số đội nhóm cho cùng loại công việc để nhanh tiến độ (ví dụ ở đây gồm nhiều đội lắp kính). Trên bản vẽ lắp cho từng đội nhóm, mỗi ngày khi lắp được đến đâu sẽ tích vào vị trí tấm kính trên bản vẽ lắp (đánh dấu số tấm kính đã lắp hàng ngày trên bản vẽ). 
Đối với việc báo cáo hàng ngày cho tiến trình công việc, để trực quan thường dạng báo cáo về đồ hoạ minh hoạ là tốt nhất (có thể dùng trình chiếu PowerPoint). 
Trên báo cáo trình chiếu PowerPoint sẽ vẽ trước bản vẽ lắp cho toàn bộ tấm kính (quy định kính nền tô mờ, hay tô trắng), sau mỗi ngày tổng hợp báo cáo từ các đội nhóm lắp, sẽ tô màu cho kính theo từng màu quy cách (dùng chức năng Format Painting để định dạng chung về màu cho nhanh). Song song đấy sẽ kèm thêm các biểu đồ phân tích tiến trình khối lượng công việc hàng ngày, biểu đồ bảng biểu thống kê vật tư sử dụng, vật tư hư hỏng ....

Quá chuẩn luôn, đồng chí này chắc là dân xây dựng rồi, Ý của mình là muốn làm cái báo cáo thống kê dựa trên khối lượng lắp dựng được hàng ngày, cán bộ thống kê hoặc cán bộ kỹ thuật sau mỗi ngày thì chỉ cần nhập số liệu , ví dụ : Loại kính A (Màu vàng) khổ 1120x1150 lắp ở trục B tầng 1 ... , loại kính .... -> Phần mềm thống kê sẽ cho ra một báo cáo theo dạng sau :
  

 Tầng                     Trục 1                 Trục 2         ....

Tầng 8
Tầng 7
Tầng 6
Tầng 5
Tầng 4
Tầng 3
Tầng 2
Tầng 1               A(Màu vàng)


RE: Biểu mẫu thống kê theo màu sắc - DooHoaangPhuuc - 16-06-18

Đối với các bảng biểu thống kê dựa trên khối lượng công việc, lập bảng biểu nhập liệu hàng ngày trong Exel và làm luôn biểu đồ thống kê thi công lắp, các biểu đồ sử dụng vật tư, thời gian thi công , vật tư hư hỏng,.....,sau đó nhúng vào trình PowerPoint. Thông kê hàng ngày sẽ cập nhật bảng Exel , khi đấy biểu đồ sẽ được cập nhật theo.
Dựa vào các biểu đồ sẽ lập kế hoạch điều chỉnh nhân sự, tăng ca kíp, đặt thêm vật tư, cũng như xác định thời hạn hoàn thành
Kèm ví dụ biểu đồ  minh hoạ thống kê tiến trình công việc.

[Hình: Thicong.png]