Thủ Thuật Access
[Help] Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật VBA (http://thuthuataccess.com/forum/forum-17.html)
+--- Chủ đề: [Help] Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng (/thread-10528.html)Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng - tvn_hut - 31-05-18

Hi All
Mình xây dựng 1 subform có source từ Select query để tính tổng cho 1 items. Subform này sẽ được nhúng vào mainform để hiển thị kết quả mỗi khi nhập item mới. Trong subform mình thêm 1 textbox để tính toàn số lượng hàng tồn cho item đó. Tuy nhiên kết quả tính  toán không theo dòng tương ứng. nó chỉ đúng cho record đầu tiên, còn kết quả dòng sau giống y hệt kết quả dòng đầu. Nó chỉ thay đổi khi click chuột vào dòng nào đó. Mình mong muốn kết quả phải đúng theo mỗi dòng. Các bạn có cách nào giải quyết ko?


https://drive.google.com/open?id=1Ul5H0YYsj-Y726lMiDpQz_fJ7Z0DQjbP
Kết quả khi click chuột vào dòng tương ứng.

https://drive.google.com/open?id=1IURyY_hALWZUcwfkPHh1PT-w3ZhLaEMD

Nguyên tắc tính toán như sau: Me.Delta = Iff([BoxType] = "KLT",480, 360) - [SumOfQuantity]. Ở ví dụ trên mình đều lấy 480 cho maximun. Số lượng còn lại Delta sẽ bằng số maximum -  số lượng tổng của item đó. Công thức này mình đưa vào sự kiện Current của mainform.


RE: Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng - tvn_hut - 31-05-18

Mình nghĩ do mình sử dụng unboud nên nó không thể cover recordset. Do đó nó không thể theo từng dòng record được. Nếu sử dụng 1 bound thì sử dụng sao hả mọi người. bởi việc tính toán tổng từ query là bước bắt buộc. sau đó lấy giá trị tổng đó để tính toán. Anh em nào gặp trường hợp như mình thì cho hướng dẫn nhé.


RE: Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng - ongke0711 - 01-06-18

Sao bạn không đưa thẳng công thức đó vô query luôn mà phải để ngoài form? (Me.Delta)


RE: Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng - domfootwear - 01-06-18

Dùng query sẽ tốn thời gian chạy và lấy dữ liệu. Trường hợp này dùng hàm là hợp lý. 
Trên subform tạo 1 textbox tính tổng, trên mainform sẽ lấy giá trị của cái textbox đó. Kiểu này tôi nhớ là đã có hướng dẫn rồi.


RE: Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng - cpucloi - 01-06-18

Có 2 yếu tố ảnh hưởng tới:
1. Cấu hình máy tính không đủ để load
2. Sau khi them item chưa làm mới subform

Ý kiến luận bàn, miễn gạch đá (vì bạn ấy đưa đề bài chay nên chỉ nghĩ được như vậy)


RE: Kết quả tính toán theo dòng record tương ứng - tvn_hut - 02-06-18

Cám ơn tất cả các bạn. Mình đã thử đưa công thức vào controlsource của Delta. Kết quả là perfect. vẫn sử dụng unbound text.