Thủ Thuật Access
[Help] Lỗi The Microsoft Jet database engine could not find the object 'MSysDb'. - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: [Help] Lỗi The Microsoft Jet database engine could not find the object 'MSysDb'. (/thread-10526.html)Lỗi The Microsoft Jet database engine could not find the object 'MSysDb'. - mrsiro - 30-05-18

Đang sử dụng thì bị cúp điện shutdown máy, giờ mở phần mềm lên thì bị báo lỗi The Microsoft Jet database engine could not find the object 'MSysDb'. 
Make sure the object exists and that you spell its name and path name 
correctly

Anh chị nào biết giúp mình trường hợp này với


RE: Lỗi The Microsoft Jet database engine could not find the object 'MSysDb'. - domfootwear - 01-06-18

Dùng 1 file Access khác để import dữ liệu của file access bị lỗi đó được không bạn?


RE: Lỗi The Microsoft Jet database engine could not find the object 'MSysDb'. - mrsiro - 01-06-18

ko được luôn bạn ơi, cứ mở import trỏ tới file đó ấn ok là lại hiện lỗi trên