Thủ Thuật Access
[Hỏi] Quét mã barcode - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Tương tác Chương trình ngoài (http://thuthuataccess.com/forum/forum-18.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] Quét mã barcode (/thread-10507.html)Quét mã barcode - Salomon - 16-05-18

Các bạn cho hỏi: có thẻ sử dụng máy quét barcode hay camera quét mã barcode 2D (cụ thể là quét mã code thẻ BHYT) để có được dữ liệu lưu vào 1 table hoặc form mở sẵn không


RE: Quét mã barcode - tranthanhan1962 - 17-05-18

máy quét barcode là ok và rẻ


RE: Quét mã barcode - thanhtruong - 18-05-18

(17-05-18, 02:29 PM)tranthanhan1962 Đã viết: máy quét barcode là ok và rẻ

Tìm hiểu máy quét 2 chiều này đi nhé bạn. "OPTICON" máy này qét cả mã QR như thẻ bảo hiểm y tế và quét cả mã Barcord