Thủ Thuật Access
Trùng Mã số Autonumber - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Table (http://thuthuataccess.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Trùng Mã số Autonumber (/thread-10504.html)

Pages: 1 2


Trùng Mã số Autonumber - thanhtruong - 15-05-18

Có ai gặp trường hợp này không, đã đặt trường MASO là Autonumber và đặt nó là khóa chính.
Nhưng nó bị lỗi là mất khóa chính và xuất hiện 2 số giống nhau mặt dù nó là Autonumber.

FILE BỊ LỖI MONG MỌI NGƯỜI XEM DÙM

Xin cảm ơn!!


RE: Trùng Mã số Autonumber - ongke0711 - 15-05-18

Tôi thấy trường MASO - AutoNumber nhưng Index bạn lại để Yes (Duplicate OK) mà.


RE: Trùng Mã số Autonumber - thanhtruong - 15-05-18

(15-05-18, 10:38 AM)ongke0711 Đã viết: Tôi thấy trường MASO - AutoNumber nhưng Index bạn lại để Yes (Duplicate OK) mà.
Lúc đầu nó là Yes (No Duplicates) nhưng khi lỗi nó lại đổi thành Yes (Duplicate OK). không biết tại sao


RE: Trùng Mã số Autonumber - thanhtruong - 15-05-18

không hiểu tại sao nó lại thay đổi như vậy.
file này đã đặt lại khóa chính và Index : Yes (No Duplicates),
File mới

Vậy làm sao để cho nó không tự chuyển sang Yes (Duplicate OK)


RE: Trùng Mã số Autonumber - ongke0711 - 15-05-18

Nguyên tắc thì Primary key là không bị thay đổi như vậy. Ứng dụng của bạn có cho nhiều người dùng nhập liệu không? Có thể 2 người cùng tạo record mới cùng lúc nên gây lỗi. Kiểm soát bằng cách cho cập nhật tuần tự thôi. Kiểm tra nếu Record đang Locked thì không cho Update mà chờ vài giây xong update.


RE: Trùng Mã số Autonumber - thanhtruong - 15-05-18

(15-05-18, 04:51 PM)ongke0711 Đã viết: Nguyên tắc thì Primary key là không bị thay đổi như vậy. Ứng dụng của bạn có cho nhiều người dùng nhập liệu không? Có thể 2 người cùng tạo record mới cùng lúc nên gây lỗi. Kiểm soát bằng cách cho cập nhật tuần tự thôi. Kiểm tra nếu Record đang Locked thì không cho Update mà chờ vài giây xong update.

đúng rồi, 2 máy cùng thêm mới 1 lúc. hèn gì nó lỗi liên tục mà không biết lý do. vậy cái from thêm mới record phải làm thế nào, hiện tại mình chỉ tạo from đơn giản có các nút "THÊM"  "XÓA" "LƯU" "KHÔNG"
 Còn cái này "Kiểm tra nếu Record đang Locked thì không cho Update mà chờ vài giây xong update." phải làm sao?


RE: Trùng Mã số Autonumber - ongke0711 - 15-05-18

(15-05-18, 05:25 PM)thanhtruong Đã viết: đúng rồi, 2 máy cùng thêm mới 1 lúc. hèn gì nó lỗi liên tục mà không biết lý do. vậy cái from thêm mới record phải làm thế nào, hiện tại mình chỉ tạo from đơn giản có các nút "THÊM"  "XÓA" "LƯU" "KHÔNG"
 Còn cái này "Kiểm tra nếu Record đang Locked thì không cho Update mà chờ vài giây xong update." phải làm sao?

Bạn xem bài viết này của mình nhé. 
Link: http://thuthuataccess.com/forum/post-35777.html#pid35777[url=http://thuthuataccess.com/forum/post-35777.html#pid35777][/url]


Bài này cũng liên quan đến tránh nhập trùng mã khách hàng ở 2 máy khác nhau cùng mở 1 form. Điểm khác ở demo trong bài post trên là Primary Key ở đây không phải là dạng AutoNumber nên mới dùng cách tạo mã sau được. Bạn cân nhắc nếu đổi được kiểu tạo mã AutoNumber thì áp dụng mới được. 
Còn đối với PK dạng AutoNumber tôi nghĩ bạn nên dùng Unbound Form để nhập liệu sau đó mới kết nối table và update. Lúc đó ai update trước nó sẽ tạo mã autoNumber trước.


RE: Trùng Mã số Autonumber - thanhtruong - 16-05-18

Vậy cái mã số của mình phải sửa lại là number, rồi làm y như cái ví dụ "PK1" đúng không ạ.
Như cái ứng dụng đó thì mỗi ngày số đều trở về từ 0001 đúng không ạ?


RE: Trùng Mã số Autonumber - ongke0711 - 16-05-18

Chỉ cần Primary Key không phải do máy tự động tạo (AutoNumber) mà mình chủ động tạo mã là có thể can thiệp được. Mã do mình tạo có thể là Num, Text hoặc có thể reset sau mỗi ngày đều có thể được.


RE: Trùng Mã số Autonumber - thanhtruong - 14-06-18

(16-05-18, 04:59 PM)ongke0711 Đã viết: Chỉ cần Primary Key không phải do máy tự động tạo (AutoNumber) mà mình chủ động tạo mã là có thể can thiệp được. Mã do mình tạo có thể là Num, Text hoặc có thể reset sau mỗi ngày đều có thể được.

Mình đã làm và áp dụng rất thành công. chưa thấy tình trạng trùng "Maso" xảy ra. nhưng cũng còn xảy ra tình trạng sau:

File đính kèm

Trong file đính kèm trên, 
- Table: "TABLE1" THÌ KHÔNG TRÙNG MÃ SỐ NỮA ------> Quá tốt
- Table: "thuthuat" THÌ MẤT CẢ 2 KHÓA CHÍNH LUÔN --------> Không tìm ra nguyên nhân mất, vì thế 1 thủ thuật nó trùng lại đến 2 lần trên 1 bệnh.

Không biết nguyên nhân vì sao, không biết có phải do liên kết table không chặt chẻ hay không? xin mọi người cho ý kiến về liên kết ở file trên.