Thủ Thuật Access
Bố trí dàn hàng của Sub Report trong Main Report - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Report (http://thuthuataccess.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: Bố trí dàn hàng của Sub Report trong Main Report (/thread-10474.html)Bố trí dàn hàng của Sub Report trong Main Report - DooHoaangPhuuc - 15-04-18

Kính thưa Các Bác, Các Chú, Anh Chị.

+ Trong Sub_Report được thiết kế 6 cột và dữ liệu dàn trải từ trái qua, sau khi đến cột thứ 6 thì được dàn trải xuống dòng dưới, lặp lại cho đến hết dữ liệu nguồn cho Sub_Report.
Chế độ Print Preview cho Sub_Report cho thấy sự dàn dữ liệu như đúng ý thiết kế. 

[Hình: S_Report.jpg]

+ Thiết kế Main_Report chứa Sub_Report.
Chế độ Print Preview cho Main_Report, thì dữ liệu dàn trải cho Sub_Report không đúng như thiết kế.
Dữ liệu chỉ dàn trải tại cột 1 và dàn xuống  các dòng dưới.

[Hình: R_Main.jpg]

Không biết trong thiết kế, Cháu đã làm sai phần nào.
Mong Các Bác, Các Chú cùng Anh Chị có thể hướng dẫn thêm, giúp cháu điều chỉnh Main_Report cho phù hợp

Link Demo kèm.
http://www.mediafire.com/file/uj3zva822iuug1s/Vidu.accdb

Cháu xin chân thành cảm ơn
DooHoaangPhuuc


RE: Bố trí dàn hàng của Sub Report trong Main Report - ongke0711 - 15-04-18

- Các thiết lập trong Page Setup (thấy bạn set up in "Accross, then down") chỉ có tác dụng thực tế in nên chỉ thấy trong chế độ Print Preview thôi bạn.
- Bỏ cái link master/child [ID] đi. Main và Sub dùng chung cùng 1 nguồn dữ liệu (Q_Goup) thì Link master/child ở đây có ý nghĩa gì vậy???


RE: Bố trí dàn hàng của Sub Report trong Main Report - DooHoaangPhuuc - 15-04-18

Chào Chú Ongke0711,
Cảm ơn Chú đã hướng dẫn điều chỉnh.

+ Ý định thiết kế với thiết lập trong Page Setup ("Accross, then down") để xem trước có đúng yêu cầu khi in ra.

 + Trong Report_Main, được nhóm Group với nhau (Textbox : GroupNo)
     Group1 : bao gồm các textbox có giá trị A1, A2, A3, A4, A5, A6   (06 records)
    Group2 : bao gồm các textbox có giá trị B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7  (07 records)

    - Khi không có link master/child  (không liên kết [ID]) : 
      Preview Report thì dường như không Group nhóm lại được, lúc đấy dàn trải đúng như ý đồ thiết kế, nhưng số lượng textbox thì quá dư nhiều, và lặp lại nhiều lần 
    Group 1 : Dàn trải 13 textbox từ A1 đến B7  và lặp lại 06 lần liên tục như dưới
    Group 2 : Dàn trải 13 textbox từ A1 đến B7  và lặp lại 07 lần liên tục như dưới)

[Hình: R_Main_NoID-1.jpg][Hình: R_Main_NoID-2.jpg]

   - Khi liên kết link master/child [ID]  (có liên kết [ID]) : 
      Preview Report thì phân Group rõ ràng, 
     Group 1 : Dàn trải 06 textbox từ A1 đến A6, theo 06 dòng (mỗi dòng 1 textbox) như hình dưới
     Group 2 : Dàn trải 07 textbox từ B1 đến B7, theo 07 dòng (mỗi dòng 1 textbox)

[Hình: R_Main_WithID.jpg]


Điều cháu cần khi Print Preview xem trước khi in để kiểm tra xem có chính xác hay chưa để thực hiện in ấn cho hoàn thiện (như hình cuối).

[Hình: R_MainOK.jpg]

Cháu DooHoaangPhuuc


RE: Bố trí dàn hàng của Sub Report trong Main Report - ongke0711 - 15-04-18

- Link Child/master thông qua [GroupNo] là được rồi. Đem textbox [GroupNo] xuống phần Detail luôn. Vẫn tạo grouping thông qua field [GroupNo].
- Record Source cho Main Report: "SELECT Table_Group.GroupNo FROM Table_Group GROUP BY Table_Group.GroupNo"


RE: Bố trí dàn hàng của Sub Report trong Main Report - DooHoaangPhuuc - 16-04-18

(15-04-18, 11:06 PM)ongke0711 Đã viết: - Link Child/master thông qua [GroupNo] là được rồi. Đem textbox [GroupNo] xuống phần Detail luôn. Vẫn tạo grouping thông qua field [GroupNo].
- Record Source cho Main Report: "SELECT Table_Group.GroupNo FROM Table_Group GROUP BY Table_Group.GroupNo"

Cảm ơn Chú thật nhiều.
Theo hướng dẫn của Chú, cháu đã chỉnh đúng như ý định thiết kế.
Cháu DooHoaangPhuuc


RE: Bố trí dàn hàng của Sub Report trong Main Report - DooHoaangPhuuc - 29-05-18

Kính thưa Các Bác, Các Chú, Anh Chị.
Trên Form tạo nút lệnh in nhiều Report cùng lúc như report 1, report 2, report 3, report 4, report 5.... Mỗi report chứa một số trang 
(ví dụ report 1 gồm 10 trang in, report 2 gồm 12 trang in, report 3 gồm 8 trang in, report 4 gồm 4 trang in, report 2 gồm 8 trang in (khổ A4).
Cháu hỏi xin code để định số trang cần in trong mỗi report . 
Chẳng hạn report 1 in từ trang 1 đến 6 rồi tiếp trang 9 đến trang 10, tiếp thực hiện in từ trang 3 đến trang 12, ....
Ngoài ra cháu cũng xin được hướng dẫn code để chương trình khởi chạy cùng window .
Cháu xin cảm ơn
DooHoaangPhuuc