Thủ Thuật Access
[Help] Xin giúp đỡ về lấy lại mật khẩu - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Thông Tin Chung (http://thuthuataccess.com/forum/forum-1.html)
+--- Diễn đàn: Chức năng diễn đàn (http://thuthuataccess.com/forum/forum-31.html)
+--- Chủ đề: [Help] Xin giúp đỡ về lấy lại mật khẩu (/thread-10471.html)Xin giúp đỡ về lấy lại mật khẩu - Hùng Thiên - 12-04-18

Gửi Ban Quản trị Diễn Đàn!

Mong Admin diễn đàn giúp đỡ việc lấy lại mật khẩu được không ạ! Mình quên mật khẩu, nên đăng nhập nhiều quá bị đá văng ra luôn rồi.

Mình đã thừ chức năng lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn, nhưng kiểm tra hơn 1 tiếng mà vẫn không thấy thư phản hồi gởi qua e-mail. (đã kiểm tra cả trong thư rác).

Mong admin hỗ trợ giúp:

Tên Đăng nhập: Thiên Hùng
e-mail: thienhung2001@gmail.com


Vấn đề thứ 2 là: khi đăng ký mình đọc được là có gửi thư kích hoạt, nhưng ko hiểu sao cả 2 tài khoản (cũ và mới) đều không nhận được mail kích hoạt gửi từ hệ thống diễn đàn. Phải chăng vì vậy mà không lấy lại được mật khẩu không ạ?

Mình mới tạo lại TK mới này để liên hệ diễn đàn mong có sự giúp đỡ sớm nhất

xin cảm ơn


RE: Xin giúp đỡ về lấy lại mật khẩu - Thiên Hùng - 17-04-18

(12-04-18, 10:21 PM)Hùng Thiên Đã viết: Gửi Ban Quản trị Diễn Đàn!

Mong Admin diễn đàn giúp đỡ việc lấy lại mật khẩu được không ạ! Mình quên mật khẩu, nên đăng nhập nhiều quá bị đá văng ra luôn rồi.

Mình đã thừ chức năng lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn, nhưng kiểm tra hơn 1 tiếng mà vẫn không thấy thư phản hồi gởi qua e-mail. (đã kiểm tra cả trong thư rác).

Mong admin hỗ trợ giúp:

Tên Đăng nhập: Thiên Hùng
e-mail: thienhung2001@gmail.com


Vấn đề thứ 2 là: khi đăng ký mình đọc được là có gửi thư kích hoạt, nhưng ko hiểu sao cả 2 tài khoản (cũ và mới) đều không nhận được mail kích hoạt gửi từ hệ thống diễn đàn. Phải chăng vì vậy mà không lấy lại được mật khẩu không ạ?

Mình mới tạo lại TK mới này để liên hệ diễn đàn mong có sự giúp đỡ sớm nhất

xin cảm ơn

Chờ admin lâu quá, ráng mò lại từng mk đã tìm lại được, nên không cần đổi nưa ak. Xin cảm ơn