Thủ Thuật Access
Gõ d thành dđ - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Gõ d thành dđ (/thread-10467.html)Gõ d thành dđ - babyrock2009 - 09-04-18

e tạo form tìm kiếm , khi gõ chữ vào text box tìm kiếm bị tình trạng d >> dđ , e > eê... mình có cách nào khắc phục được cái này ko mọi người, e đang dùng unikey 4.2 RC


RE: Gõ d thành dđ - cpucloi - 09-04-18

Mình không bị, nhưng mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại các thiết đặt của Unikey

Sau đó vào menu của trình soạn thảo tìm và bỏ dấu tích của thuộc tính Enable AutoComplet ... (không nhớ nữa) thử xem nhé

https://www.youtube.com/watch?v=45VUBwWES0Q