Thủ Thuật Access
Làm sao để Link table từ 1 File Excel mà có thể sửa xoá được - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Table (http://thuthuataccess.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Làm sao để Link table từ 1 File Excel mà có thể sửa xoá được (/thread-10406.html)Làm sao để Link table từ 1 File Excel mà có thể sửa xoá được - ledangvan - 10-03-18

Tôi muốn từ Access kết nối link với một File Excel, mà từ Access tôi có thể sửa , xoá, cập nhật các dữ liệu của File Excel

Hỏi : Có thể làm được không, nếu có thì làm bằng cách nào ?
(Hiện tại tôi có thử tạo link được nhưng khi mở ra thì chỉ đọc được chứ không thêm mới hoặc sửa xoá được)


RE: Làm sao để Link table từ 1 File Excel mà có thể sửa xoá được - tranthanhan1962 - 11-03-18

(10-03-18, 12:54 PM)ledangvan Đã viết: Tôi muốn từ Access kết nối link với một File Excel, mà từ Access tôi có thể sửa , xoá, cập nhật các dữ liệu của File Excel

Hỏi : Có thể làm được không, nếu có thì làm bằng cách nào ?
(Hiện tại tôi có thử tạo link được nhưng khi mở ra thì chỉ đọc được chứ không thêm mới hoặc sửa xoá được)

Cái này là chắc chắn rồi link thì được nhưng chỉ đọc. Bạn xem Microsoft trả lời về vấn đề này ở đây.
https://support.office.com/en-us/article/import-or-link-to-data-in-an-excel-workbook-a1952878-7c58-47b1-893d-e084913cc958#__link_to_data