Thủ Thuật Access
[Help] Hệ thống lỗi: Unrecognized Database Format - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Macro (http://thuthuataccess.com/forum/forum-10.html)
+--- Chủ đề: [Help] Hệ thống lỗi: Unrecognized Database Format (/thread-10372.html)Hệ thống lỗi: Unrecognized Database Format - tvn_hut - 02-02-18

hi cả nhà. Hệ thống đáng sử dụng ngon, tự dựng bị lỗi này: Unrecognized Database Format. Không biết tại sao lại bị vậy và cách giải quyết nó như nào. nhờ mọi người giúp với. Tìm trên google thì họ nói do version. hiện tại phòng ban mình đều sử dụng access 2013. cám ơn mọi người trước


RE: Hệ thống lỗi: Unrecognized Database Format - ongke0711 - 02-02-18

Có khi nào bạn dùng Access phiên bản cao hơn 2013 để Compact & Repair nó ko.


RE: Hệ thống lỗi: Unrecognized Database Format - tvn_hut - 02-02-18

(02-02-18, 04:16 PM)ongke0711 Đã viết: Có khi nào bạn dùng Access phiên bản cao hơn 2013 để Compact & Repair nó ko.

Vậy thì cách giải quyết như nào bác. có máy đã sử dụng phiên bản cao hơn là 2016. có cần thay đổi gì không bác.


RE: Hệ thống lỗi: Unrecognized Database Format - ongke0711 - 02-02-18

Tôi chưa xử lý vụ này nhưng bạn thử dùng cái máy 2016 Save as file .accdb về phiên bản thấp hơn xem có khắc phục được không.


RE: Hệ thống lỗi: Unrecognized Database Format - tranthanhan1962 - 02-02-18

Mình đã bị vụ này. Đây là các xử lý:
Mở với phiên bản nào có thể mở được. Nếu không có phiên bản nào mở được thì thua. Save as về 2003. Đừng mở nó ngay vì có thể nó bị lỗi luôn. Tao mới CSDL với phiên bản đang sử dụng. Import từ CSDL 2003 sang sau đó chỉnh sửa. Nên để nguồn table 2003 thì ít bị lỗi nhất, không Compact & Repair khi chưa sao lưu.