Thủ Thuật Access
Thiết lập công thức tính tổng theo điều kiện cho textbox - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Vấn đề chung (http://thuthuataccess.com/forum/forum-38.html)
+--- Chủ đề: Thiết lập công thức tính tổng theo điều kiện cho textbox (/thread-10361.html)Thiết lập công thức tính tổng theo điều kiện cho textbox - ChiMai - 23-01-18

Em đang tạo báo cáo quỹ tiền mặt. Em đang gặp khó khăn trong việc thiết lập công thức tính tổng số tiền đầu kỳ. Em post bài lên đây nhờ các anh chỉ giúp cho em ạ!
Cậu hỏi ở file đính kèm.
Link: https://drive.google.com/open?id=14HMOKlEn6qGG39ns0BSZ3Ln1pUVMD7cz
Em cám ơn nhiều!


RE: Thiết lập công thức tính tổng theo điều kiện cho textbox - cpucloi - 25-01-18

Bạn nên tham khảo một số phần về tính tồn đầu kỳ, cuối kỳ (thường trong các CSDL về kho) trên 4rum nhé (search đi nhé bạn)