Thủ Thuật Access
Gửi email nhắc hoàn thành công việc - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật VBA (http://thuthuataccess.com/forum/forum-17.html)
+--- Chủ đề: Gửi email nhắc hoàn thành công việc (/thread-10346.html)Gửi email nhắc hoàn thành công việc - tvn_hut - 12-01-18

Hi mọi người. Hiện tại mình có 1 vấn đề là trong bảng mình có nhiều task được thực hiện bởi 1 nhân viên nào đó đã quá thời hạn. mình muốn gửi email thống kê toàn bộ những task overdue (Giả sử là có 5 task) đến người đó để họ biết để hoàn thành. Mỗi task riêng thì mình làm được, tức là mỗi 1 task chỉ gửi được 1 lần bởi 1 email. còn trường hợp tổng hợp nhiều task gửi cùng 1 lúc thì mình chưa nghĩ ra phương án nào. Anh em nào đã làm được thì cho mình chút gợi ý nhé. cám ơn cả nhà.


RE: Gửi email nhắc hoàn thành công việc - cpucloi - 12-01-18

Xuất ra 1 file khác (.doc, .pdf) và gửi đính kèm thôi


RE: Gửi email nhắc hoàn thành công việc - tvn_hut - 12-01-18

(12-01-18, 01:59 PM)cpucloi Đã viết: Xuất ra 1 file khác (.doc, .pdf) và gửi đính kèm thôi

Hi Bác
Tức là khi mở form đã thống kê task thuộc người nào. thì nó sẽ tự động gửi mail chư không cần thủ công như vậy. Mỗi lần mở access lên là nó lọc và kích hoạt gửi mail nha bác.


RE: Gửi email nhắc hoàn thành công việc - ongke0711 - 12-01-18

Bạn tham khảo bài này xem có ứng dụng được không.
Link: http://thuthuataccess.com/forum/thread-8924.html