Thủ Thuật Access
[Hỏi] Hiển Thị Dữ Liệu Trong ListBox - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật VBA (http://thuthuataccess.com/forum/forum-17.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] Hiển Thị Dữ Liệu Trong ListBox (/thread-10345.html)Hiển Thị Dữ Liệu Trong ListBox - pherotao - 12-01-18

Mọi người cho e hỏi là: Trong ListBox, có cách nào hiển thị dữ liệu về bên phải, hoặc ở giữa không ạ? Đặc biệt là ở các trường có kiểu number, ví dụ: Số Tiền, có cách nào chỉ cho hiển thị: Format -> Standard; Decimal Places -> 0.
Xin cám ơn!


RE: Hiển Thị Dữ Liệu Trong ListBox - cpucloi - 12-01-18

Bạn thử nghiên cứu cái này nhé (biến tấu, thêm hành mắm vào)