Thủ Thuật Access
Làm sao lấy lại thông tin có sẵn trên mainform - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Làm sao lấy lại thông tin có sẵn trên mainform (/thread-10344.html)Làm sao lấy lại thông tin có sẵn trên mainform - pvhung76 - 11-01-18

Em có 1 mainform và 1 subform.
Làm thế nào khi nhập liệu mainform trùng thông tin có sẵn thì lấy thông tin có sẵn đó, còn subform thì tùy biến và thay đổi được?


RE: Làm sao lấy lại thông tin có sẵn trên mainform - duynamvnn1208 - 11-01-18

Nếu đã là Main và Sub có liên kết với nhau rồi thì bao giờ chẳng nhập như em nói. Cần gì phải chỉnh cái gì nữa???
Main là nơi nhập dữ liệu chính. Còn Sub thì là bổ trợ thì tùy biến. Anh cũng chẳng hiểu ý em ở đây là gì?


RE: Làm sao lấy lại thông tin có sẵn trên mainform - pvhung76 - 11-01-18

(11-01-18, 10:42 PM)duynamvnn1208 Đã viết: Nếu đã là Main và Sub có liên kết với nhau rồi thì bao giờ chẳng nhập như em nói. Cần gì phải chỉnh cái gì nữa???
Main là nơi nhập dữ liệu chính. Còn Sub thì là bổ trợ thì tùy biến. Anh cũng chẳng hiểu ý em ở đây là gì?

Ý em là, thông tin trên mainform khi trùng lắp thì lấy lại thông tin có sẵn, còn subform thì thay đổi theo...
Thí dụ: tên người mua hàng hóa trên mainform, còn subform cho biết những mặt hàng họ mua lần 1, rồi thời gian sau, mua lần 2 chẳng hạn,...


RE: Làm sao lấy lại thông tin có sẵn trên mainform - cpucloi - 12-01-18

Bạn xem lại cách thiết kế CSDL, đặc biệt mối quan hệ giữa các table.
VD nhé
Table Khachhang: MaKH, Hoten, Diachi, ...
Table Hoadon: SoHD, MaKH, Ngay, ...
Table Hoadonchitiet: ID, SoHD, SL, Dongia, ...

Trên MainForm sẽ có 2 subfom (bạn tiếp tục nghiên cứu nhé big green)


RE: Làm sao lấy lại thông tin có sẵn trên mainform - pvhung76 - 12-01-18

(12-01-18, 08:54 AM)cpucloi Đã viết: Bạn xem lại cách thiết kế CSDL, đặc biệt mối quan hệ giữa các table.
VD nhé
Table Khachhang: MaKH, Hoten, Diachi, ...
Table Hoadon: SoHD, MaKH, Ngay, ...
Table Hoadonchitiet: ID, SoHD, SL, Dongia, ...

Trên MainForm sẽ có 2 subfom (bạn tiếp tục nghiên cứu nhé big green)

Ý em hỏi không phải vậy.

Nếu trên mainform có thông tin khách hàng (mua hàng ngày 11-01 chẳng hạn), đến 12-01 khách hàng này lại mua thêm những mặt hàng khác thì làm thế nào không cần nhập lại thông tin của khách hàng này (mà chỉ cần nhập người đó mua cái gì nữa thôi)?.


RE: Làm sao lấy lại thông tin có sẵn trên mainform - cpucloi - 14-01-18

Chính là nó đó