Thủ Thuật Access
[Hỏi] Liệt Kê 3 Đơn Giá Gần Nhất (Access 2003) - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Nâng Cao (http://thuthuataccess.com/forum/forum-11.html)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật VBA (http://thuthuataccess.com/forum/forum-17.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] Liệt Kê 3 Đơn Giá Gần Nhất (Access 2003) (/thread-10343.html)Liệt Kê 3 Đơn Giá Gần Nhất (Access 2003) - pherotao - 11-01-18

Chào mọi người!
Mình có 1 Form chuyên xuất hàng. Mình muốn, mỗi khi chọn 1 Khách Hàng, sau đó vào chi tiết xuất Hàng Hóa. Khi chọn 1 Mã Hàng, thì sẽ hiển thị trên form 3 đơn giá trong quá khứ gần nhất.
Ví dụ: có những Khách hàng mua hàng liên tục trong tháng, thì cũng chỉ hiển thị 3 đơn giá gần nhất đối với những Hàng Hóa đó; có những khách hàng trong 1 năm, chỉ mua 4 lần, thì cũng chỉ hiển thị 3 đơn giá gần nhất.
Nhờ mọi người hướng dẫn. Xin cảm ơn!


RE: Liệt Kê 3 Đơn Giá Gần Nhất (Access 2003) - duynamvnn1208 - 11-01-18

Cái này còn phụ thuộc thông tin bạn lưu có dạng ntn? Để có cách xử lý khác nhau.
Còn nếu nông dân thì bạn tạo một table. Mỗi lần ấn xuất đơn thì xóa thông tin table này đi. Xóa xong bạn add thông tin vào.
Add thì dùng Code. Record chạy 3 dòng phân chia theo thời gian ...

Như mình nói ngay từ đầu là phụ thuộc vào cách bạn lưu trữ thông tin sẽ có cách tối ưu hơn.


RE: Liệt Kê 3 Đơn Giá Gần Nhất (Access 2003) - ongke0711 - 11-01-18

SELECT TOP 3 tblGia.DonGia FROM tblGia ORDER BY Ngay Desc;
Đưa vào record source combobox


RE: Liệt Kê 3 Đơn Giá Gần Nhất (Access 2003) - pherotao - 11-01-18

(11-01-18, 11:14 PM)ongke0711 Đã viết: SELECT TOP 3 tblGia.DonGia FROM tblGia ORDER BY Ngay Desc;
Đưa vào record source combobox

Sao nó hiển thị ra hết a ơi!. Thí dụ có 10 đơn giá (cho 1 mặt hàng với thời điểm khác nhau) thì nó hiển thị 10 luôn, thay vì 3.


RE: Liệt Kê 3 Đơn Giá Gần Nhất (Access 2003) - pherotao - 11-01-18

(11-01-18, 11:14 PM)ongke0711 Đã viết: SELECT TOP 3 tblGia.DonGia FROM tblGia ORDER BY Ngay Desc;
Đưa vào record source combobox

À.... E làm được rồi. Nhưng với điều kiện là bỏ sắp xếp trường ngày. Thế thì không ổn.