Thủ Thuật Access
[Help] Gộp nhiều Queries - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Query (http://thuthuataccess.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: [Help] Gộp nhiều Queries (/thread-10295.html)Gộp nhiều Queries - toidjtjmtoi - 07-12-17

Cho mình hỏi cách gộp nhiều queries thành 1 query ợc form với Queries đó , không link table với excel được
Thêm 1 vấn đề nữa là queries gộp của mình rất nặng , chiếm gần hết tài nguyên . Mở nó ra chỉ mở thêm được vài bảng tính nữa
Mong các cao nhân chỉ giáo


RE: Gộp nhiều Queries - tranthanhan1962 - 07-12-17

Thứ nhất: union queries về cơ bản không khác select query. Nên bạn làm gì được với select query thì bạn sẽ làm được với union queries.
Thứ hai: Dung lượng trên file mdb tối đa là 2G. Dung lượng càng lớn thì khi hoạt động càng nặng. table hay query có nhiều record quá sẽ chậm chạp khi truy xuất dữ liệu
Thứ ba: Máy có cấu hình yếu trong khi lượng thông tin trên tập tin mdb quá lớn chạy không nỗi.
Thứ tư: Thao tác trên file MDB nhiều. Các thao tác add / delete các record nhiều lần làm tăng dung lượng của file MDB do khi xóa các record, dữ liệu chưa thực sự xóa trên file MDB. Cần compact để trở về dung lượng thật.


RE: Gộp nhiều Queries - toidjtjmtoi - 08-12-17

(07-12-17, 08:07 PM)tranthanhan1962 Đã viết: Thứ nhất: union queries về cơ bản không khác select query. Nên bạn làm gì được với select query thì bạn sẽ làm được với union queries.
Thứ hai: Dung lượng trên file mdb tối đa là 2G. Dung lượng càng lớn thì khi hoạt động càng nặng. table hay query có nhiều record quá sẽ chậm chạp khi truy xuất dữ liệu
Thứ ba: Máy có cấu hình yếu trong khi lượng thông tin trên tập tin mdb quá lớn chạy không nỗi.
Thứ tư: Thao tác trên file MDB nhiều. Các thao tác add / delete các record nhiều lần làm tăng dung lượng của file MDB do khi xóa các record, dữ liệu chưa thực sự xóa trên file MDB. Cần compact để trở về dung lượng thật.

Mình link dữ liệu từ excel với union query không được , mình cũng không tạo form cho union query được . Chỉ mình cách tạo với
Với cả query tính có sử dụng union query không update được dữ liệu


RE: Gộp nhiều Queries - tranthanhan1962 - 08-12-17

Bản chất: Union query = Select query = Table => Tạo form cho Union query = tạo form cho Select query = tạo form cho Table. Bình thường không có gì khác.
Excel không cho link dữ liệu của query (bất kỳ query nào kể cả select query) mà chỉ cho link dữ liệu với table, Xử lý: Tạo một table mới rồi append dữ liệu của query sang table đó. Link kết excel với table đó.


RE: Gộp nhiều Queries - toidjtjmtoi - 08-12-17

(08-12-17, 09:33 AM)tranthanhan1962 Đã viết: Bản chất: Union query = Select query = Table => Tạo form cho Union query = tạo form cho Select query = tạo form cho Table. Bình thường không có gì khác.
Excel không cho link dữ liệu của query (bất kỳ query nào kể cả select query) mà chỉ cho link dữ liệu với table, Xử lý: Tạo một table mới rồi append dữ liệu của query sang table đó. Link kết excel với table đó.
Mình dùng office 2016 Và mình có thể lấy dữ liệu từ query vào excel , nhưng query union thì mình ko thấy
Còn vấn đề tạo table mình tìm ra nguyên nhân rồi , vì union query của mình được gộp bởi 5 queries nên mình dùng Table wizard không được