Thủ Thuật Access
[Hỏi] lấy dữ liệu từ form qua report - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Report (http://thuthuataccess.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: [Hỏi] lấy dữ liệu từ form qua report (/thread-10294.html)lấy dữ liệu từ form qua report - Godspear - 07-12-17

hi mọi người, khi lấy dữ liệu từ subform qua report mình dùng dòng code lệnh như dưới 

Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
Me.RecordSource = Forms![AdvancedSearchForm]![tbl_Subform].Form.RecordSource
End Sub


code xài rất ok đối với subform, nhưng khi áp dụng code tương tự cho split form thì code ko hoạt động, mọi người có ai biết cách nên sửa code sao để có thể lấy dữ liệu từ splitform qua report ko vậy, chỉ giáo giúp với

thank mn nhiều


RE: lấy dữ liệu từ form qua report - ongke0711 - 07-12-17

Split form không phải là subform nên bạn tham chiếu thẳng vô Record Source của Form chính luôn.
Me.RecordSource = Forms("AdvancedSearchForm").Form.RecordSource


RE: lấy dữ liệu từ form qua report - Godspear - 07-12-17

(07-12-17, 11:30 AM)ongke0711 Đã viết: Split form không phải là subform nên bạn tham chiếu thẳng vô Record Source của Form chính luôn.
Me.RecordSource = Forms("AdvancedSearchForm").Form.RecordSource

đã thử áp dụng như vậy rồi nhưng mà ko dc bác ơi, report vẫn hiện ra toàn bộ kết quả có trong record source, mình cần là hiện ra những kết quả hiện đg có trong form sau khi filter cơ  040, mình có áp dụng search vào form và dg mún là report hiện thị các kết quả sau khi search ra ấy, sr vì nói ko rõ làm bác hiểu nhầm ý


RE: lấy dữ liệu từ form qua report - Godspear - 24-01-18

(07-12-17, 11:30 AM)ongke0711 Đã viết: Split form không phải là subform nên bạn tham chiếu thẳng vô Record Source của Form chính luôn.
Me.RecordSource = Forms("AdvancedSearchForm").Form.RecordSource

bạn ơi, cho mình hỏi là ngoài cách viết code như cách trên còn cách nào để lấy kết quả từ subform sang report nữa ko


RE: lấy dữ liệu từ form qua report - ongke0711 - 24-01-18

Dùng code này với điều kiện form "AdvancedSearchForm" vẫn đang mở để tham chiếu.

Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
     Set frm = Forms!AdvancedSearchForm.Form

    Me.RecordSource = frm.RecordSource
    If frm.FilterOn = True Then
        Me.Filter = frm.Filter
        Me.FilterOn = True
    End If
    Set frm = Nothing
End Sub