Thủ Thuật Access
Thiết kế combobox chứa giới tính trong Access - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Forms (http://thuthuataccess.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Thiết kế combobox chứa giới tính trong Access (/thread-10247.html)Thiết kế combobox chứa giới tính trong Access - binhpc - 07-11-17

Trường Giới tính: có kiểu dữ liệu là Yes/No
Khi thiết kế Form sử dụng Combobox cho trường giới tính: Làm sao đưa chữ Nam, Nữ vào trong combobox (Trong Row source Type : chọn Value List và trong Row Source : Gõ Nam; Nữ thì khi xem sẽ hiện trong Combobox chữ Nam; Nữ để chọn nhưng chọn thì sẽ báo lỗi. Nếu thay Nam nữ bằng -1;0 thì được). Nhờ các cao thủ chỉ giúp.


RE: Thiết kế combobox chứa giới tính trong Access - ongke0711 - 07-11-17

- RowSource: -1;"Nam",0;"Nữ"
- Column count: 2
- Column width: 0",1"


RE: Thiết kế combobox chứa giới tính trong Access - cpucloi - 08-11-17

(Vui 1 tí big green)
Theo mình filed không nên để dạng Yes/No mà đặt là Number
Khi đó: - RowSource: 1;"Nam";2;"Nữ"; 3; “Khác”
014 014 014 014 014


RE: Thiết kế combobox chứa giới tính trong Access - ledangvan - 08-11-17

(08-11-17, 04:59 PM)cpucloi Đã viết: (Vui 1 tí big green)
Theo mình filed không nên để dạng Yes/No mà đặt là Number
Khi đó: - RowSource: 1;"Nam";2;"Nữ"; 3; “Khác”
014 014 014 014 014

Đúng rồi Cpucloi, phần mềm mình viết phải "mở" 1,2,3 ... mới được.


RE: Thiết kế combobox chứa giới tính trong Access - ongke0711 - 09-11-17

Sẵn đang thảo luận vụ trường dạng Yes/No, mình sẽ post 1 bài lược dịch của Allen Browne về việc không nên dùng Field dạng Yes/No này. Chờ nhé.  007