Thủ Thuật Access
Tại sao không thay đổi set up lề phải report được? - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Report (http://thuthuataccess.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: Tại sao không thay đổi set up lề phải report được? (/thread-10245.html)Tại sao không thay đổi set up lề phải report được? - pvhung76 - 06-11-17

Vấn đề của em là:
Set up trang report in khổ giấy A5: lề trái, lề trên-dưới đều thay đổi được nhưng lề phải luôn ở 0.336" (không thay đổi được) là sao????
Đem qua máy tinh khác thì chỉnh được, đem lại máy tính cũ thì lại không chỉnh được? Vậy lỗi ở đâu?
Chân thành cảm ơn!


RE: Tại sao không thay đổi set up lề phải report được? - ongke0711 - 06-11-17

Có thể liên quan đến driver máy in của máy tính cũ đó bạn. Bạn chọn máy in khác xem xem.


RE: Tại sao không thay đổi set up lề phải report được? - DooHoaangPhuuc - 07-11-17

Việc này cũng có thể máy tính nhận driver của máy in hay sao đó.
Cháu cũng in cùng một file nhưng trên một máy tính bàn và trên laptop. Hai máy  cùng cài 1 driver của máy in. Khi preview xem trước khi in thấy bình thường nhưng khi in ra lề lệch nhau đến gần 10mm cả chiều ngang và dọc, 
Điều chỉnh xem xét cả ngày tìm cách khắc phục vẫn không xong, vì chỉnh cho laptop thì sau đó in máy bàn lệch, chỉnh cho máy bàn, khi in bằng laptop llại ệch lề. Cuối cùng chỉ còn cách in máy bàn.


RE: Tại sao không thay đổi set up lề phải report được? - cpucloi - 07-11-17

Bạn kiểm tra thuộc tính Gutter trong Margins xem nhé, nên đặt cùng nhau. Thông thường là 0, một số đặt mặc định là 1 nên xảy ra tình trạng lề phải không giống nhau.