Thủ Thuật Access
[Help] Trùng mã học sinh - Phiên bản có thể in

+- Thủ Thuật Access (http://thuthuataccess.com/forum)
+-- Diễn đàn: Access Cơ Bản (http://thuthuataccess.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Report (http://thuthuataccess.com/forum/forum-9.html)
+--- Chủ đề: [Help] Trùng mã học sinh (/thread-10144.html)Trùng mã học sinh - tieu_ngao - 11-09-17

- Mình có dữ liệu về thống kê số học sinh
- học sinh có mã HS001 thi 3 môn Word, Excel, Access, học sinh c1 mã HS002 thi 2 môn Word, Excel
Khi thống kê trên Report thì hiển thị như sau:
1.HS001   Word
2.HS001    Excel
3.HS 001   Access
4.HS002    Word
5.HS002     Excel
- Mình muốn tính tổng số hs: dùng hàm count thì ra 5, nhưng thực tế chỉ có 2 hs.
Mong anh em giúp mình công thức tính.
Cám ơn nhiều!


RE: Trùng mã học sinh - ongke0711 - 11-09-17

Bạn mở Query design, chọn SQL view sau đó copy câu lệnh SQL này vô -> chạy thử.
Mã PHP:
SELECT Count(*) AS TongSoHocSinh
FROM 
(SELECT DISTINCT MaHS FROM tblHocSinh AS Dshs

- Bạn đổi tên trường [MaHS], tên table "tblHocSinh" theo như CSDL của bạn.


RE: Trùng mã học sinh - tieu_ngao - 11-09-17

(11-09-17, 04:18 PM)ongke0711 Đã viết: Bạn mở Query design, chọn SQL view sau đó copy câu lệnh SQL này vô -> chạy thử.
Mã PHP:
SELECT Count(*) AS TongSoHocSinh
FROM 
(SELECT DISTINCT MaHS FROM tblHocSinh AS Dshs

- Bạn đổi tên trường [MaHS], tên table "tblHocSinh" theo như CSDL của bạn.

- Mình xử lý đếm tổng số hs trên report để kiểm soát báo cáo chứ ko dùng để tính toán.
Cho hỏi có cách nào xử lý trên report luôn ko


RE: Trùng mã học sinh - ongke0711 - 11-09-17

Bạn đổi tblHocSinh thành tên cái query bạn dùng trong report thì nó sẽ cho kết quả theo report.


RE: Trùng mã học sinh - tieu_ngao - 11-09-17

(11-09-17, 09:29 PM)ongke0711 Đã viết: Bạn đổi tblHocSinh thành tên cái query bạn dùng trong report thì nó sẽ cho kết quả theo report.

Hay quá. Cám ơn Ongke nhiều!