Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyển vị trí khung Smilies xuống dưới khung soạn thảo giống TTAC
#1
Tác giả :ChangUonDyU

1. Edit template Smilie Inserter Templates > smilieinsert
Thay thế toàn bộ bằng
Mã PHP:
<tr>
<
td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->smilieinsert}:</strong>
{
$getmore}
</
td>
<
td class="trow1">
<
table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" id="clickable_smilies">
{
$smilies}
</
table>
</
td>
</
tr


2. Edit template Smilie Inserter Templates > smilieinsert_getmore
Thay thế toàn bộ
Mã PHP:
<div><strong>[<a href="javascript:clickableEditor.openGetMoreSmilies('clickableEditor');">{$lang->smilieinsert_getmore}</a>]</strong></div

3. Edit template New Thread Templates > newthread
Tìm
Mã PHP:
<tr>
<
td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}</strong>{$smilieinserter}</td>
<
td class="trow2">
<
textarea name="message" id="message" rows="20" cols="70" tabindex="2">{$message}</textarea>
{
$codebuttons}
{
$multiquote_external}
</
td>
</
tr
Thay thế bằng
Mã PHP:
<tr>
<
td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}</strong></td>
<
td class="trow2">
<
textarea name="message" id="message" rows="20" cols="70" tabindex="2">{$message}</textarea>
{
$smilieinserter}
{
$codebuttons}
{
$multiquote_external}
</
td>
</
tr
4. Edit template New Reply Templates > newreply
Tìm
Mã PHP:
<tr>
<
td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}</strong><br />{$smilieinserter}</td>
<
td class="trow2">
<
textarea id="message" name="message" rows="20" cols="70" tabindex="2" >{$message}</textarea>
{
$codebuttons}
{
$multiquote_external}
</
td>
</
tr
Thay thế
Mã PHP:
<tr>
<
td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}</strong></td>
<
td class="trow2">
<
textarea id="message" name="message" rows="20" cols="70" tabindex="2" >{$message}</textarea>
{
$codebuttons}
{
$smilieinserter}
{
$multiquote_external}
</
td>
</
tr
5. Edit template Edit Post Templates > editpost
Tìm
Mã PHP:
<tr>
<
td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}:</strong><br /><div style="text-align: center;">{$smilieinserter}</div></td>
<
td class="trow2">
<
textarea name="message" id="message" rows="20" cols="70" tabindex="3">{$message}</textarea>
{
$codebuttons}
</
td>
</
tr
Thay thế
Mã PHP:
<tr>
<
td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}:</strong><br /><div style="text-align: center;"></div></td>
<
td class="trow2">
<
textarea name="message" id="message" rows="20" cols="70" tabindex="3">{$message}</textarea>
{
$codebuttons}
{
$smilieinserter}
</
td>
</
tr
6. Edit template User Control Panel Templates -> usercp_editsig
Thay tất cả thành đoạn này:
Mã PHP:
html>
<
head>
<
title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->edit_sig}</title>
{
$headerinclude}
</
head>
<
body>
{
$header}
<
form action="usercp.php" method="post">
<
input type="hidden" name="my_post_key" value="{$mybb->post_code}/>
<
table width="100%" border="0" align="center">
<
tr>
{
$usercpnav}
<
td valign="top">
{
$error}
{
$signature}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder">
<
tr>
<
td class="thead" colspan="2"><strong>{$lang->edit_sig}</strong></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow2" valign="top" width="20%"><span class="smalltext">{$lang->edit_sig_note}</span>
</
td>
<
td class="trow2" width="80%">
<
textarea rows="10" cols="60" id="signature" name="signature">{$sig}</textarea>
{
$smilieinserter}
{
$codebuttons}
</
td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow2">
<
span class="smalltext">{$lang->edit_sig_note2}</span>
</
td>
<
td class="trow2">
<
span class="smalltext">
<
label><input type="radio" class="radio" name="updateposts" value="enable" />&nbsp;{$lang->enable_sig_posts}</label><br />
<
label><input type="radio" class="radio" name="updateposts" value="disable" />&nbsp;{$lang->disable_sig_posts}</label><br />
<
label><input type="radio" class="radio" name="updateposts" value="0" checked="checked" />&nbsp;{$lang->leave_sig_settings}</label></span>
</
td>
</
tr>
</
table>
<
br />
<
div align="center">
<
input type="hidden" name="action" value="do_editsig" />
<
input type="submit" class="button" name="submit" value="{$lang->update_sig}/>
<
input type="submit" class="button" name="preview" value="{$lang->preview}/>
</
div>
</
td>
</
tr>
</
table>
</
form>
{
$footer}
</
body>
</
html
7. Edit template Show Thread Templates > showthread_quickreply ( Optional )
Các bạn tìm đoạn:
Mã PHP:
{$clickablesmilies
Sau đó chuyển xuống trên đoạn:
Mã PHP:
<{$codebuttons

Done!Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Photo [Hỏi] cho xin bộ them giống thủ thuật access Mr_Black 1 1,013 15-09-15, 11:11 PM
Bài mới nhất: Noname
  Share bộ nút CSS3 TTAC Noname 16 6,702 24-07-13, 11:21 AM
Bài mới nhất: btgvnws

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối