Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 2.75 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Percent, percentage
#1
Xin cho em hỏi câu hỏi này có đúng cấu trúc ngữ pháp và có sử dụng được không: "How many percent of the Earth's land can be used for farming?"


Câu của bạn lẽ ra nên viết là: “What percentage of the earth’s land can be used for farming?”

Percent là:

- danh từ (Ex: 70 percent of the population is younger than 30);

- tính từ (Ex: You’re supposed to leave a 15 percent tip after a meal in a restaurant); và

- trạng từ (Ex: I agree with you one hundred percent=I agree with you completely).

Percent thường viết không có "s" (thí dụ: 10 percent).

Percentage là danh từ ở số ít.

Percent và percentage nghĩa và cách dùng khác nhau và hay dùng lộn.

Percent ngày xưa viết làm 2 chữ per cent vì viết tắt của tiếng Latin “per centum”; về sau, khi viết tắt thì viết có dấu period (chấm) thành “Per cent.” Lâu dần dấu chấm bỏ đi và bây giờ viết liền làm một chữ percent trong tiếng American English, nhưng viết rời per cent trong British English.

Percent nghĩa là “phần trăm” và viết bằng ký hiệu %. Thường trước percent có một con số. Thí dụ nhà băng của chúng tôi cho trương mục luân lưu của quí vị hưởng 5-1.2% tiền lời: Our bank offers you a 5-1/2 percent checking account. 0.5% đọc là “half of one per cent” (không nói: “0 point 5 per cent”). Nhưng: 0.7% đọc là “point 7 percent” hay “point 7 of one per cent” (Fowler, The New Modern English Usage, 3rd edition, edited by R.W. Burchfield, Oxford University Press, 1996, p. 584.)
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Hạ Vàng , haquocquan
#2- Only 2 percent of students failed=Chỉ có 2 phần trăm học sịnh rớt. (Trước percent có con số)

- 42 percent of alumni contributed to the endowment=42 phần trăm cựu sinh viên góp tiền vào quĩ tài trợ của trường.

- The percentage of students who failed has decreased=tỷ số học sinh thi rớt đã giảm. (Percentage là tỷ số, phần trong tổng số).

Ðể ý: Sau percent nếu có chữ "of" và một collective noun hay mass noun thì động từ ở số ít:

- 50 percent of the population is younger than 25=50% dân số tuổi dưới 25.

Nhưng nếu theo sau percent of là một danh từ countable noun thì động từ ở số nhiều. Thí dụ:

- 20 percent of the students speak English fluently.

The American Heritage Dictionary, 4th edition đưa thêm 2 thí dụ:

- Eighty percent of the legislature is set to vote the bill down=80 phần trăm cơ quan lập pháp bỏ phiếu chống dự luật. (Dùng "is" ở số ít vì danh từ legislature là collective noun, danh từ tập hợp.)

- Nhưng: Eighty percent of the legislators are going to vote against the bill (Động từ ở số nhiều vì những nhà làm luật legislators, coi như những cá nhân countable noun, plural).

Còn percentage là danh từ và có nghĩa là “tỷ lệ”. Percentage (vì nghĩa là portion) nên có một tính từ như small, large, high, hay low đi trước để làm rõ nghĩa.

- Only a small percentage of the students speak German=Chỉ có một tỷ số nhỏ học sinh nói được tiếng Ðức.

- The hecklers constituted only a small percentage of the audience=Những người ngắt lời chỉ tạo thành một phần nhỏ trong số cử toạ.

Percentage thường ở số ít. Nhưng nếu theo sau percentage là danh từ ở số nhiều thì động từ ở số nhiều:

- A high percentage of tourists downtown are shoppers=Phần lớn du khách trên phố là người đi sắm đồ.

- A growing percentage of women are delaying marriage to pursue professional careers=Càng ngày càng có thêm phụ nữ hoãn lập gia đình để theo đuổi những nghề chuyên môn.

Nhưng nếu trước percentage có "the" thì động từ ở số ít:

- The percentage of unskilled workers is small=Tỷ số thợ không chuyên môn nhỏ.

Nếu trước percentage có "a" thì động từ ở số nhiều:

- A small percentage of the workers are unskilled=Một tỷ số nhỏ công nhân là thợ không chuyên môn.

=> Tóm lại: Muốn tránh lẫn lộn, nhớ là: percent là «phần trăm» và «percentage» là «tỷ lệ phần trăm, một phần». Trước percentage thường có một tính từ như small, large, high hay low. Trước percent thường có một «con số»: three percent. (My credit card only charges 8 percent interest=Thẻ tín dụng của tôi chỉ bắt trả 8 phần trăm tiền lời.)

=> Percentage còn có nghĩa là advantage, gain, profit mà percent không có nghĩa đó: There is no percentage in doing it=Làm vậy không có lợi gì.

Chúc bạn mạnh tiến.
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Hạ Vàng , haquocquan


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối