Đánh giá chủ đề:
  • 4 Votes - 3.25 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Công thức tính thuế thu nhập cá nhân
#1
Gồm 3 hàm chính
PIT: tính thuế thu nhập cá nhân.
Cú pháp: PIT(mức lương chịu thuế,người phụ thuộc)
VD: PIT(8.000.000,1)=120.000 (mức lương chịu thuế:8000.000, số người phục thuộc:1)

GROSS: quy đổi mức lương ra gross (dùng cho trường hợp trả lương Net)
Cú pháp: GROSS(mức lương NET,người phụ thuộc)
VD: GROSS(7.880.000,1)=8.000.0000

NET: quy đổi ra mức lương NET từ GROSS
Cú pháp: NET(mức lương GROSS,người phụ thuộc)
VD: NET(8.000.000,1)=7.880.000

Mã:
Function pit(gross, ngPhuthuoc As Single) As Single
    Dim giamtru As Single
    giamtru = 4000000 + ngPhuthuoc * 1600000
If gross - giamtru > 0 Then
    If gross - giamtru < 5000000 Then
    pit = (gross - giamtru) * 0.05
    ElseIf gross - giamtru < 10000000 Then
    pit = 250000 + (gross - giamtru - 5000000) * 0.1
    ElseIf gross - giamtru < 18000000 Then
    pit = 750000 + (gross - giamtru - 10000000) * 0.15
    ElseIf gross - giamtru < 32000000 Then
    pit = 1950000 + (gross - giamtru - 18000000) * 0.2
    ElseIf gross - giamtru < 52000000 Then
    pit = 4750000 + (gross - giamtru - 32000000) * 0.25
    ElseIf gross - giamtru < 80000000 Then
    pit = 9750000 + (gross - giamtru - 52000000) * 0.3
    Else
    pit = 18150000 + (gross - giamtru - 80000000) * 0.35
    End If
Else
pit = 0
End If
End Function

Function gross(net As Single, ngPhuthuoc As Single) As Single
Dim giamtru As Single
    giamtru = 4000000 + ngPhuthuoc * 1600000
If net - giamtru > 0 Then
    If net - giamtru < 4750000 Then
    gross = (net - giamtru) / 0.95 + giamtru
    ElseIf net - giamtru < 9250000 Then
    gross = 5000000 + ((net - giamtru - 4750000) / 0.9) + giamtru
    ElseIf net - giamtru < 16050000 Then
    gross = 10000000 + ((net - giamtru - 9250000) / 0.85) + giamtru
    ElseIf net - giamtru < 27250000 Then
    gross = 18000000 + ((net - giamtru - 16050000) / 0.8) + giamtru
    ElseIf net - giamtru < 42250000 Then
    gross = 32000000 + ((net - giamtru - 27250000) / 0.75) + giamtru
    ElseIf net - giamtru < 61850000 Then
    gross = 52000000 + ((net - giamtru - 42250000) / 0.7) + giamtru
    Else
    gross = 80000000 + ((net - giamtru - 61850000) / 0.65) + giamtru
    End If
Else
gross = net
End If
End Function

Function net(gross, ngPhuthuoc As Single) As Single
Dim giamtru As Single
    giamtru = 4000000 + ngPhuthuoc * 1600000
If gross - giamtru > 0 Then
    If gross - giamtru < 5000000 Then
    net = gross - ((gross - giamtru) * 0.05)
    ElseIf gross - giamtru < 10000000 Then
    net = gross - (250000 + (gross - giamtru - 5000000) * 0.1)
    ElseIf gross - giamtru < 18000000 Then
    net = gross - (750000 + (gross - giamtru - 10000000) * 0.15)
    ElseIf gross - giamtru < 32000000 Then
    net = gross - (1950000 + (gross - giamtru - 18000000) * 0.2)
    ElseIf gross - giamtru < 52000000 Then
    net = gross - (4750000 + (gross - giamtru - 32000000) * 0.25)
    ElseIf gross - giamtru < 80000000 Then
    net = gross - (9750000 + (gross - giamtru - 52000000) * 0.3)
    Else
    net = gross - (18150000 + (gross - giamtru - 80000000) * 0.35)
    End If
Else
net = gross
End If
End Function

Tải file ví dụ tại đây

Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Chuyển công thức ở chuỗi text thành hàm trong Excel Noname 0 58 23-05-19, 11:53 AM
Bài mới nhất: Noname
  Công thức mảng trong Excel cannguyen 0 299 28-11-18, 10:46 AM
Bài mới nhất: cannguyen
  Tính xem có bao nhiêu ô merge đã được tô màu honglv157 3 1,298 27-02-17, 01:59 PM
Bài mới nhất: honglv157
  Công nợ nhà cung cấp, một file Excel nhẹ nhàng mà cần thiết Xuân Thanh 7 8,897 29-05-15, 10:37 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962
  [Help] khóa và ẩn công thức hoanlq90 4 2,385 26-03-15, 11:38 AM
Bài mới nhất: hoanlq90

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối