Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,385
» Thành viên mới nhất: Nghecao57
» Các chủ đề diễn đàn: 8,641
» Các bài viết diễn: 37,766

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 56 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 52 Khách
AhrefsBot, Bing, Google, Google-AdSense

Chủ đề Mới nhất
Hỏi: Chương trình quản lý...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: ngochieu8109
1 Giờ trước
» Bài trả lời: 14
» Lượt xem: 531
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
Hôm qua, 11:00 PM
» Bài trả lời: 828
» Lượt xem: 76,979
Demo Phần 2_Compact & Rep...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: mrtoanbin
Hôm qua, 09:19 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 138
Thiết bị thu ảnh để viết ...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: tieu_ngao
Hôm qua, 07:52 PM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 66
Office 2019
Chuyên mục: Thư Viện Giáo Trình
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
20-01-19, 01:42 AM
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 50
Demo Phần 1_Compact & Rep...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
19-01-19, 05:02 PM
» Bài trả lời: 26
» Lượt xem: 6,398
Cập nhật hàng loạt nội du...
Chuyên mục: Table
Đăng bởi lần cuối: mrtoanbin
18-01-19, 09:37 PM
» Bài trả lời: 8
» Lượt xem: 343
Thay đổi kiểu Cursor (con...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: mrsiro
18-01-19, 02:58 PM
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 182
Tổng hợp đầy đủ các lệnh ...
Chuyên mục: Thư Viện Giáo Trình
Đăng bởi lần cuối: parpirus
18-01-19, 12:20 PM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 1,875
Demo Import Sheet Excel v...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: truongtrungviet
18-01-19, 11:02 AM
» Bài trả lời: 14
» Lượt xem: 502

 
  Tự động liên kết các table
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 10:07 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (2)

Hỏi: Tôi có một cơ sở dữ liệu Access và thực hiện split thành backend

File QLVB đặt trong thư mục Run (thư mục Run nằm trong thư mục QLVB) chứa form, repost, ...
File QLVB_en đặt trong thư mục Data (thư mục Data trong thư mục QLVB) chứa các table


Khi tôi di chuyển (hoặc đồng bộ) thư mục QLVB (từ USB vào máy và ngược lại) là các liên kết của các table không còn nữa.
Bạn nào rành về Access có thể viết đoạn mã giúp tôi tự động nối lại các liên kết đó không.


Đáp:


Với T là tên table, Bạn cho gọi đoạn code sau để link. Có bao nhiêu table thì bạn gọi bấy nhiêu lần với tên table T tương ứng.
Code:

Mã:
Sub LinkTable(T As String)
' xoa table link cu~
DoCmd.DeleteObject acTable, T
'link lai tablelink moi
DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", CurrentProject.Path & "\" & "QLVB_en.mdb", acTable, T, T
End Sub
.

Chú ý, đọan code này chỉ áp dụng trong trường hợp file chương trình và dữ liệu bạn chung 1 thư mục. Còn khác thư mục thì mình sẽ đưa giải pháp khác. Ví dụ bạn phải khai báo thư mục chứa dữ liệu.

In mục này

  Thao tác với registry
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 09:49 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Không có hồi đáp

Đôi khi bạn có nhu cầu làm việc với registry trong Access, ví dụ lưu vị trí form, lưu đường dẫn mặc định để lấy dữ liệu. Hoặc lưu username mặc định, kiểm tra 1 computer có phải lần đầu tiên sử dụng chương trình không... Mọi việcsẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn thao tác với registry....


SaveSetting (appname, section, key, setting) : dùng ghi vào registry
GetSetting(appname, section, key[, default]) : đọc giá trị từ registry
DeleteSetting (appname, section[, key] ) : xoá giá trị trong registry
GetAllSettings(appname, section) : Lấy hết giá trị của ứng dụng được lưu tại section


Ví dụ:

Code:

Mã:
' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
    For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
        Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
    Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

In mục này

  Chặn xoay chuột để tới lui record
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 09:39 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (4)

Chặn xoay chuột để tới lui record
Thiết kết trên Form mình đã tắc Record Selector để không cho tới lui các Record đã nhập trước đó, nhưng khi dùng nút giữa xoay chuột nó vẫn chạy tới lui.

Hỏi: Làm sao để chặn thao tác xoay chuột "Cuộn lên xuống bằng nút xoay trên Mouse".

Đáp: Form Wheel
Trong sự kiện xoay chuột, ta chèn code này vào:

Code:

Mã:
Private Sub Form_MouseWheel(ByVal Page As Boolean, ByVal Count As Long)
MsgBox "Can't use Wheel Button"
If Count = -3 Then
DoCmd.GoToRecord , , acNext
Else
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
End If
End Sub

In mục này

  Lệnh Tạm ngưng trong Access
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 09:37 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (1)

Trong Access, khi bạn cần tạm ngưng chương trình trong một khoảng thời gian nào đó trước khi thực hiện lệnh mới. Ta dùng hàm Sleep. Để sử dụng được hàm này, ta khai báo :

Mã:
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Và sử dụng:

Mã:
Sleep (5000)
để tạm ngưng 5 giây!

In mục này

  Danh sách thủ thuật có trên Blog Thủ thuật access
Viết bởi: Noname - 10-08-10, 04:16 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (1)

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối