Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,380
» Thành viên mới nhất: ture-kishا
» Các chủ đề diễn đàn: 8,689
» Các bài viết diễn: 38,164

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 42 người dùng trực tuyến.
» 3 Thành viên | 37 Khách
AhrefsBot, Bing, Bao Khang, DooHoaangPhuuc, KhanhNQ

Chủ đề Mới nhất
Cách tăng tốc độ Copy Pas...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
Hôm qua, 10:49 PM
» Bài trả lời: 6
» Lượt xem: 210
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
Hôm qua, 09:17 PM
» Bài trả lời: 895
» Lượt xem: 97,244
Tạo MeNu Form bằng Naviga...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: Xuân Thanh
Hôm qua, 05:34 PM
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 202
Thay đổi logo trong table
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: Bao Khang
19-04-19, 03:58 PM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 115
Gộp 2 query có cũng MaKH
Chuyên mục: Query
Đăng bởi lần cuối: vuthaiha90
18-04-19, 02:41 PM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 146
Liên kết textbox với List
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: vietnc
17-04-19, 11:29 AM
» Bài trả lời: 10
» Lượt xem: 514
Tạo MeNu Form(Bài 2) : Th...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: Xuân Thanh
17-04-19, 10:29 AM
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 77
Trộn văn bản Word từ dữ l...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: Xuân Thanh
17-04-19, 10:02 AM
» Bài trả lời: 15
» Lượt xem: 476
lấy dữ liệu từ query sang...
Chuyên mục: Table
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
15-04-19, 08:35 PM
» Bài trả lời: 9
» Lượt xem: 803
Mong giúp đỡ về form logi...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
15-04-19, 07:10 PM
» Bài trả lời: 8
» Lượt xem: 348

 
  Tạo Query tạm để xử lý dữ liệu trong VBA
Viết bởi: Noname - 23-08-10, 04:14 PM - Chuyên mục: Query - Bài trả lời (2)

Hỏi: Trước đây em tạo query bằng lưới, nên lúc nào cũng có query tồn tại trong chương trình; bây giờ em học định nghĩa query bằng VBA, để không tồn tại query trong chương trình nữa.Sau khi xử lý xong thì xóa đi

Mã:
Private Sub Command0_Click()
    Dim DB As Database
    ' Dim query1 As QueryDef
    Dim query1 As QueryDef
    Dim SQL1 As String
    SQL1 = "select maso, sum(table2.sotien) as sotien, count(sohd) as slhd from table2 group by maso"
    Set DB = CurrentDb
    Set query1 = DB.CreateQueryDef("query1", SQL1)
    DB.Execute "select query1.maso, table1.ten, query1.sotien, query1.slhd into table3 from query1 left join table1 on query1.maso=table1.maso"
    ' xoa table tam di
    DB.QueryDefs.Delete "query1"
    msgbox " insert Data to table 3 successful"
    Set DB = Nothing

    End Sub

Demo

In mục này

  Tạo file Access mới và xuất dữ liệu ra đó
Viết bởi: Noname - 23-08-10, 04:11 PM - Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài - Bài trả lời (2)

Đoạn code sau cho phép bạn tạo 1 file MDB mới trong cùng 1 thư mục với chương trìnhMã:
Sub CreateDatabaseX(DBname as String)

       Dim wrkDefault As Workspace
       Dim Bomtemp As Database
       'Dim prpLoop As Property

       ' Get default Workspace.
       Set wrkDefault = DBEngine.Workspaces(0)

       ' Make sure there isn't already a file with the name of
       ' the new database.
       If Dir(CurrentProject.Path & "\" & "DBName") <> "" Then Kill CurrentProject.Path & "\"& DBName  

    ' Create a new encrypted database with the specified
       ' collating order.
       Set Bomtemp = wrkDefault.CreateDatabase(CurrentProject.Path & "\" & "DBname", dbLangGeneral, dbEncrypt)

       Bomtemp.Close

    End Sub
Đoạn Code sau cho phép bạn Export 1 table ra 1 file MDB khác cùng mục với chương trình

Mã:
Sub ExportTable(T As String, DBname)
    On Error GoTo err
    DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", CurrentProject.Path & "\" & "DBname", acTable, T, T
    Exit Sub
    err:
    If err.Number = 3024 Then

    CreateDatabaseX DBname
    ExportTable T
    End If
    End Sub


Ứng dụng: bạn có thể có nhu cầu mỗi tháng tạo 1 file chứa dữ liệu riêng 1 cách tự động!...

In mục này

  Hàm thay thế chuỗi trong Access
Viết bởi: Noname - 23-08-10, 04:02 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Không có hồi đáp

Đôi khi bạn có nhu cầu thay 1 chuỗi này bằng 1 chuỗi khác. Khi đó bạn có thể dùng hàm Replace. Cú pháp như sau:

Mã:
Replace ( string1, find, replacement, [start, [count, [compare]]] )

Ví dụ:
Mã:
Replace("alphabet", "bet", "hydro") would return "alphahydro"
Replace ("alphabet", "a", "e") would return "elphebet"
Replace("alphabet", "a", "e", 2) would return "lphebet"
Replace("alphabet", "a", "e", 1, 1) would return "elphabet"

Nguồn: techonthenet

In mục này

  Canh Form giữa màn hình
Viết bởi: Noname - 23-08-10, 03:57 PM - Chuyên mục: Forms - Bài trả lời (5)

Như các bạn biết. Mặc định Access đã cho ta thuộc tính auto Center và auto resize.
Nhưng có vẻ như nó không đáp ứng được nhu cầu của chúng ta.
Sau đây mình xin giới thiệu code canh giữa form.
Trong Sự kiện Load Form, bạn cho code sau vào:

Mã:
Private Sub Form_Load()
    Const t = 567
    Dim R As Integer, D As Integer, W As Integer, H As Integer
    ' với 10 là chieu rong cua form, tinh bang cm
    W = 10 * t
    ' 7 la chieu cao cua form tinh bang cm
    H = 7 * t
    R = (Me.InsideWidth + W)
    D = (Me.InsideHeight + H)
    DoCmd.MoveSize R, D, W, H
    End Sub

In mục này

  Gọi Form Chờ khi thực hiện tập lệnh !
Viết bởi: Noname - 23-08-10, 02:32 PM - Chuyên mục: Forms - Không có hồi đáp

Hỏi:Em đặt một nút command button, trong đó chạy một số câu lệnh và phải mất khoảng 5 phút.
Trong quá trình thực hiện lệnh, em muốn hiện lên màn hình dòng chữ:
" Đang thực hiện công việc, xin vui lòng chờ trong giây lát"

Đáp:
Giờ bạn thử theo cách sau nhé:

Tạo 1 form đặt tên Form: frmStatus
Title : Watting....

Trong form, vẽ 1 Label, nội dung : Đang nhập dữ liệu, xin chờ trong giây lát

Rồi set các thuộc tính như sau:
[Hình: frmthongbao_thuoctinh.jpg]
Dung nhan Form thông báo của bạn sẽ thế này:
[Hình: frmthongbao.jpg]
Giờ Quay lại vấn đề chính.
Trong events click của nút thực hiện, bạn làm như sau:

Mã:
Private Sub cmdThuchien_Click()
' load form frmStatus lên
DoCmd.OpenForm "frmStatus"
' chờ load xong
DoEvents  
' Lệnh thực thi chương trình của bạn ở đây

' Xong rồi thì đóng Flash form lại!
DoCmd.Close acForm, "frmStatus"

End sub

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối