Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,386
» Thành viên mới nhất: mayanksharma69
» Các chủ đề diễn đàn: 8,641
» Các bài viết diễn: 37,770

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 46 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 44 Khách
AhrefsBot, Bing

Chủ đề Mới nhất
Demo Import Sheet Excel v...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: parpirus
1 Giờ trước
» Bài trả lời: 15
» Lượt xem: 517
Hỏi: Chương trình quản lý...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: ngochieu8109
Hôm qua, 10:37 PM
» Bài trả lời: 17
» Lượt xem: 602
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
21-01-19, 11:00 PM
» Bài trả lời: 828
» Lượt xem: 77,096
Demo Phần 2_Compact & Rep...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: mrtoanbin
21-01-19, 09:19 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 173
Thiết bị thu ảnh để viết ...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: tieu_ngao
21-01-19, 07:52 PM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 75
Office 2019
Chuyên mục: Thư Viện Giáo Trình
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
20-01-19, 01:42 AM
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 56
Demo Phần 1_Compact & Rep...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
19-01-19, 05:02 PM
» Bài trả lời: 26
» Lượt xem: 6,406
Cập nhật hàng loạt nội du...
Chuyên mục: Table
Đăng bởi lần cuối: mrtoanbin
18-01-19, 09:37 PM
» Bài trả lời: 8
» Lượt xem: 360
Thay đổi kiểu Cursor (con...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: mrsiro
18-01-19, 02:58 PM
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 186
Tổng hợp đầy đủ các lệnh ...
Chuyên mục: Thư Viện Giáo Trình
Đăng bởi lần cuối: parpirus
18-01-19, 12:20 PM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 1,880

 
  Thay thế báo lỗi tiếng Anh bằng tiếng Việt
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:25 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (9)

Thường khi thao tác với Access, bạn hay gặp các câu báo lỗi bằng tiếng Anh, thay vào đó, bạn muốn khi gặp lỗi tương tự thì phải báo bằng tiếng Việt.
Ta làm như sau:
1) Đầu tiên bạn download file AccessAndJetErrors.zip từ :
http://www.access-programmers.co.uk/foru...1055362440
Giải nén và mở file AccessAndJetErrors.mdb, mở table tAccessAndJetErrors bạn sẽ thấy table này có 2 Field : ErrorCode và ErrorString. Table này liệt kê hầu hết các lỗi của Access, Ví dụ : bạn tìm trong table này record có ErrorCode là 2113 sẽ thấy ErrorString chính là câu báo lỗi trên.


2)Như vậy ta đã biết câu báo lỗi trên có errorcode là 2113, bây giờ ta tạo thủ tục trên form :


Code:

Mã:
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)

    Const SaiDuLieu = 2113
    Const Rong = 2107    ' khai báo hằng này có tính chất minh họa cho select case
    Const TaoLao = 1670 ' khai báo hằng này có tính chất minh họa cho select case
    Dim strMsg As String

Select Case DataErr
    Case SaiDuLieu
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Bạn kiểm tra lại dữ liệu nhập. "
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
    Case Rong
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Bạn không được để trống số lượng, đơn giá"
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
    Case else
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Có một lỗi phát sinh "
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
End Select

End Sub

Vậy là xong !

In mục này

  Hàm Kiểm tra sự tồn tại của 1 file trong Access
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:20 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Không có hồi đáp

Mã:
Function FileExit(fname As String) As Boolean

    If Dir(fname) <> "" Then
    FileExit = True
    Else
    FileExit = False
    End If

    End FunctionVí dụ: Ở sự kiện Load form của Form chính, bạn chọn cho code này vào:

Mã:
If not(FileExit("\\May2\DULIEU\LUU.MDB")) then
    msgbox " Phải cài file dữ liệu "
    docmd.quit
    End if

In mục này

  Gắn một số phím tắt cho các command button
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:16 PM - Chuyên mục: Macro - Không có hồi đáp

Hỏi: Tôi muốn gắn một số phím tắt cho các command button trên form để khi bấm phím tắt đó, các câu lệnh sẽ được thực hiện.( cach tao 1 autokeys trong access )


Đáp:
Bạn có thể cài shotcut key bằng cách chọn 1 ký tự trong caption của các button. Và thêm ký tự "&" trước ký tự đó. Khi bạn nhấn ALT + ký tự. Nó sẽ là shotcut key.

Ví dụ nút OK thì bạn viết : &OK

Shotcutkey sẽ là ALT+OMột Cách khác (spammail - khoahocphothong.net)

Tạo 1 macro tên phải là AutoKeys :

Macro Name________Action
{F7}_______________Open Report (Nhấn F7 để mở report nào đó)
^{F7}_____________ Open Report (Nhấn Ctrl+ F7 để mở report nào đó)
+{F1}______________Open Report (Nhấn Shift + F7 để mở report nào đó)
^A_________________Msgbox (Nhấn Ctrl+ A sẽ hiện thông báo gì đó)

In mục này

  Hàm kiểm tra sự tồn tại của table
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:14 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Không có hồi đáp

Mã:
Public Function KIEMTRA(TableName As String)As Boolean
   ' Khai báo biến cục bộ truy xuất đến Database Access
     Dim DB As Database
   ' Biến N lưu trữ số Tables của Database (dùng Byte là đủ)
     Dim N As Byte
   ' Biến i để duyệt qua từng Table
     Dim i As Byte
   ' Khởi tạo biến DB
    Set DB = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
   ' Lấy số Tables có trong Database
    n = DB.TableDefs.Count
  ' Duyệt tuần tự từng Table
    For i = 0 To n - 1
         ' Nếu tên Table thứ i bằng với tên Table muốn tìm
         If DB.TableDefs(i).Name = TableName Then
             ' Hàm trả về giá trị TRUE
              KIEMTRA = True
             ' Thoát khỏi hàm
               Exit Function
          End If
     ' Chuyển qua Table kế
       Next i
     ' Nếu ra khỏi vòng lặp mà vẫn chưa tìm thấy thì hàm trả về False
       KIEMTRA = False
  End Function

In mục này

  Hàm Tách Tên, Họ trong Access
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:11 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Bài trả lời (4)

Mình xin giới thiệu 1 hàm tự tách tên, họ trong Access:

Mã:
Public Function Split(Ten As String, Kieu As Byte)
Dim bytSpace As Byte
bytSpace = InStrRev(Ten, " ", -1)

If bytSpace = 0 Then
Split = Ten
Exit Function
End If

If Kieu = 0 Then
Split = Right(Ten, Len(Ten) - bytSpace)
Else
Split = Left(Ten, bytSpace - 1)
End If
End FunctionChú Thích: Hàm này dùng hiệu quả trong việc tách tên họ. Truyền đối số như sau:
Ten: Tên đầy đủ ( fullname)
Kiểu: 0 : Tách Tên, 1 Tách Họ

Ví Dụ:

Name=Phạm Thị Mỹ Hạnh
msgbox Split(Name,0) => Hạnh
msgbox Split(Name,1) => Phạm Thị Mỹ

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line| Phần mềm quản lý bán hàng, công nợ- tồn kho- nhà phân phối