Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,205
» Thành viên mới nhất: uynfk85
» Các chủ đề diễn đàn: 8,589
» Các bài viết diễn: 37,396

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 44 người dùng trực tuyến.
» 1 Thành viên | 39 Khách
AhrefsBot, Bing, Cốc Cốc, Google, ongke0711

Chủ đề Mới nhất
chỉ dùm bôi đen text tron...
Chuyên mục: Thảo Luận Access
Đăng bởi lần cuối: bo bin
2 Giờ trước
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 8
Hàm kiểm tra dữ liệu để i...
Chuyên mục: Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: kieu manh
7 Giờ trước
» Bài trả lời: 12
» Lượt xem: 493
Một kho Sách linh tinh
Chuyên mục: Thư Viện Giáo Trình
Đăng bởi lần cuối: vulhu06
Hôm nay, 09:01 AM
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 174
Ẩn những record theo đi...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: nam8384
Hôm qua, 04:58 PM
» Bài trả lời: 4
» Lượt xem: 111
lấy dữ liệu từ query sang...
Chuyên mục: Table
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
Hôm qua, 04:01 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 91
Không kết nối được Access...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: paulsteigel
Hôm qua, 10:51 AM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 78
[Video+Demo] 2 Cách Tạo S...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: mrtoanbin
12-11-18, 01:59 PM
» Bài trả lời: 35
» Lượt xem: 5,402
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
12-11-18, 01:29 PM
» Bài trả lời: 773
» Lượt xem: 65,324
Phần mềm quản lý Cafe (ac...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: lamvankhanh
12-11-18, 10:10 AM
» Bài trả lời: 19
» Lượt xem: 4,977
Tạo Gantt chart trong Acc...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: vulhu06
10-11-18, 08:58 AM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 107

 
  Msgbox dùng Unicode Tiếng việt
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 10:10 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (19)

Gần đây 1 số bạn ở các forum hay hỏi làm cách nào để hiện câu thông báo kiểu msgbox bằng tiếng Việt.
Có 1 số bạn hướng dẫn theo nhiều cách, tuy nhiên mình thấy vẫn chưa hợp lý:
- Cách 1: chỉnh Regional and Language Options thành Tiếng Việt.
Cách này chưa hợp lý ở kiểu gõ và sẽ bị lỗi ở hệ thống bàn phím dùng số.
- Cách 2: thay đổi font hệ thống trong thẻ Appearance. Chuyển thành font TCVN3 hay VNI. Sau khi đóng chương trình, hệ thống sẽ trả về lại như cũ.


Cách này đáp ứng được nhu cầu gõ tếng Việt. Nhưng các ứng dụng khác của toàn windows có liên quan msgbox sẽ bị ảnh hưởng.( thường là Unicode tiếng Việt không đọc được hoặc xấu hoắc). Mặc dù đây là giải pháp được nhiều lập trình viên lựa chọn vì có thể dùng Code tự động, tuy nhiên mình đánh giá rất thấp vì nó ảnh hưởng hệ thống.
- Cách 3: gọi Code của các ký tự có dấu. Cách này hơi phức tạp mỗi khi gọi 1 thông báo.

Và sau đây mình xin giới thiệu 2 phương pháp để có thể có msgbox bằng tiếng Việt Unicode mà không phải thay đổi hệ thống hay phức tạp gì. Mời bạn xem ứng chương trình demo.
Có thắc mắc gì xin hỏi tại đây!
download

In mục này

  Tự động liên kết các table
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 10:07 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (2)

Hỏi: Tôi có một cơ sở dữ liệu Access và thực hiện split thành backend

File QLVB đặt trong thư mục Run (thư mục Run nằm trong thư mục QLVB) chứa form, repost, ...
File QLVB_en đặt trong thư mục Data (thư mục Data trong thư mục QLVB) chứa các table


Khi tôi di chuyển (hoặc đồng bộ) thư mục QLVB (từ USB vào máy và ngược lại) là các liên kết của các table không còn nữa.
Bạn nào rành về Access có thể viết đoạn mã giúp tôi tự động nối lại các liên kết đó không.


Đáp:


Với T là tên table, Bạn cho gọi đoạn code sau để link. Có bao nhiêu table thì bạn gọi bấy nhiêu lần với tên table T tương ứng.
Code:

Mã:
Sub LinkTable(T As String)
' xoa table link cu~
DoCmd.DeleteObject acTable, T
'link lai tablelink moi
DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", CurrentProject.Path & "\" & "QLVB_en.mdb", acTable, T, T
End Sub
.

Chú ý, đọan code này chỉ áp dụng trong trường hợp file chương trình và dữ liệu bạn chung 1 thư mục. Còn khác thư mục thì mình sẽ đưa giải pháp khác. Ví dụ bạn phải khai báo thư mục chứa dữ liệu.

In mục này

  Thao tác với registry
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 09:49 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Không có hồi đáp

Đôi khi bạn có nhu cầu làm việc với registry trong Access, ví dụ lưu vị trí form, lưu đường dẫn mặc định để lấy dữ liệu. Hoặc lưu username mặc định, kiểm tra 1 computer có phải lần đầu tiên sử dụng chương trình không... Mọi việcsẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn thao tác với registry....


SaveSetting (appname, section, key, setting) : dùng ghi vào registry
GetSetting(appname, section, key[, default]) : đọc giá trị từ registry
DeleteSetting (appname, section[, key] ) : xoá giá trị trong registry
GetAllSettings(appname, section) : Lấy hết giá trị của ứng dụng được lưu tại section


Ví dụ:

Code:

Mã:
' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
    For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
        Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
    Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

In mục này

  Chặn xoay chuột để tới lui record
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 09:39 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (4)

Chặn xoay chuột để tới lui record
Thiết kết trên Form mình đã tắc Record Selector để không cho tới lui các Record đã nhập trước đó, nhưng khi dùng nút giữa xoay chuột nó vẫn chạy tới lui.

Hỏi: Làm sao để chặn thao tác xoay chuột "Cuộn lên xuống bằng nút xoay trên Mouse".

Đáp: Form Wheel
Trong sự kiện xoay chuột, ta chèn code này vào:

Code:

Mã:
Private Sub Form_MouseWheel(ByVal Page As Boolean, ByVal Count As Long)
MsgBox "Can't use Wheel Button"
If Count = -3 Then
DoCmd.GoToRecord , , acNext
Else
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
End If
End Sub

In mục này

  Lệnh Tạm ngưng trong Access
Viết bởi: Noname - 13-08-10, 09:37 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (1)

Trong Access, khi bạn cần tạm ngưng chương trình trong một khoảng thời gian nào đó trước khi thực hiện lệnh mới. Ta dùng hàm Sleep. Để sử dụng được hàm này, ta khai báo :

Mã:
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Và sử dụng:

Mã:
Sleep (5000)
để tạm ngưng 5 giây!

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line