Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,207
» Thành viên mới nhất: cuvanba29
» Các chủ đề diễn đàn: 8,589
» Các bài viết diễn: 37,410

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 44 người dùng trực tuyến.
» 2 Thành viên | 38 Khách
AhrefsBot, Bing, Cốc Cốc, Google-AdSense, levanchon1801, NguyenDungAnh

Chủ đề Mới nhất
Demo Import/Export Excel ...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
1 Giờ trước
» Bài trả lời: 79
» Lượt xem: 11,736
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
3 Giờ trước
» Bài trả lời: 776
» Lượt xem: 65,681
chỉ dùm bôi đen text tron...
Chuyên mục: Thảo Luận Access
Đăng bởi lần cuối: Xuân Thanh
10 Giờ trước
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 95
Hàm kiểm tra dữ liệu để i...
Chuyên mục: Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
Hôm nay, 01:36 AM
» Bài trả lời: 14
» Lượt xem: 639
Một kho Sách linh tinh
Chuyên mục: Thư Viện Giáo Trình
Đăng bởi lần cuối: vulhu06
14-11-18, 09:01 AM
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 223
Ẩn những record theo đi...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: nam8384
13-11-18, 04:58 PM
» Bài trả lời: 4
» Lượt xem: 141
lấy dữ liệu từ query sang...
Chuyên mục: Table
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
13-11-18, 04:01 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 125
Không kết nối được Access...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: paulsteigel
13-11-18, 10:51 AM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 96
[Video+Demo] 2 Cách Tạo S...
Chuyên mục: Thư viện thủ thuật
Đăng bởi lần cuối: mrtoanbin
12-11-18, 01:59 PM
» Bài trả lời: 35
» Lượt xem: 5,438
Phần mềm quản lý Cafe (ac...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: lamvankhanh
12-11-18, 10:10 AM
» Bài trả lời: 19
» Lượt xem: 4,991

 
  Thuộc tính Startup MS Access toàn tập với VBA
Viết bởi: Noname - 26-08-10, 08:49 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (2)

Xin chào các tín đồ Access. Có lẽ nhiều người biết các ngăn chặn vọc phá cũng như tùy biến thuộc tính startup Access bằng cách vào Tool--> Startup.
Tuy nhiên, không phải bao giờ điều đó cũng làm các bạn hài lòng, và chúng ta luôn luôn muốn hơn nữa với VBA.Sau đây, mình xin giới thiệu các lệnh sửa thuộc tính trong VBA. Có lẽ vài bạn đã từng thử với việc Disable phím shift. Nhưng trong phạm vi bài viết này, mình sẽ nêu đầy đủ hơn về các thuộc tính đó.Để thuận tiện hơn trong việc thay đổi thuộc tính, bạn nên tạo 1 module và copy hàm sau:
[Hình: startup.jpg]

Mã:
Function ChangeProperty(strPropName, varPropType, varPropValue)
      Dim dbs As Database, prp As Property
      Const conPropNotFoundError = 3270
      Set dbs = CurrentDb
      On Error GoTo Change_XuLyLoi
      dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
      ChangeProperty = True
    Change_KetThuc:
      Exit Function
    Change_XuLyLoi:
      'Thuộc tính không thấy
      If Err = conPropNotFoundError Then
      Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
      varPropType, varPropValue)
      dbs.Properties.Append prp
      Resume Next
      Else
      'Không có thuộc tính đó
      ChangeProperty = False
      Resume Change_KetThuc
      End If
    End Function

Và dưới đây là tập hợp các thuộc tính trong (ngoài) form Startup mà bạn có thể gọi bất cứ đâu. Sau khi gọi, nó sẽ có hiệu lực từ lần mở chương trình kế tiếp:

Mã:
Sub SercurityDB(locker As Boolean)
    ' Gọi đoạn module này ở form lock hay chỗ nào bạn thích.
    'SecurityDB True ( False)
    ' Thuộc tính nào không cần dùng, abn5 chỉ việc cho dấu nháy (') đằng trước là được
    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Đổi tên Tiêu đề ứng dụng
      ChangeProperty "Apptitle", dbText," Tên Tiêu Đề"
    ' Đặt lại Form gọi khi mở chương trình
      ChangeProperty "StartupForm", dbText, "MainForm"
    ' Cho nhìn thấy Khung Database hay không
      ChangeProperty "StartupShowDBWindow", dbBoolean, locker
    'Cho nhìn thấy thanh Status hay không
      ChangeProperty "StartupShowStatusBar", dbBoolean, True
    ' Cho phép hiển thị thanh  design hay không
      ChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", dbBoolean, locker
    ' Cho phép thêm bớt 1 item vào các thanh công cụ hay không
      ChangeProperty "AllowToolbarChanges", dbBoolean, locker
    ' Cho phép hiện thanh bar khi nhấn chuột phải hay không
      ChangeProperty "AllowShortcutMenus", dbBoolean, locker
      ' Cho phép hiện toàn bộ thanh menu hay không
      ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, locker
    'Cho phép ngừng chương trình lại bằng phím Ctrl+ Break khi đang run hay không
      ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, locker
    ' Vô hiệu hóa phím đặc biệt như F11
      ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, locker
    ' Vô hiệu hóa phím shift
      ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, locker
    'Cho phép design/ sửa thuộc tính form/ report khi đang mở hay không.
      ChangeProperty "AllowDesignChanges", dbBoolean, locker
    ' Set lại đường dẫn Icon cùng với nơi lưu chương trình
     ChangeProperty "AppIcon", dbText, Access.CurrentProject.Path & "Icon1.ico"
      ' Gắn lại tên menubar tự tạo:
    Application.MenuBar = "My menubar"
    'Gắn lại tên shotcuts menubar ( tạo bằng macro)
    Application.ShotcutMenuBar = "My ShotCut Menubar"
    End Sub

Các đoạn mình tô màu xanh đậm, các bạn có thể thay đổi cho phù hợp với chương trình của bạn.
Các thuộc tính không cần thay đổi, bạn có thể xóa bỏ hoặc đặt dấu nháy đơn (') đằng trước.

In mục này

  So sánh - tổng hợp 2 table với Union
Viết bởi: Noname - 26-08-10, 08:46 PM - Chuyên mục: Query - Bài trả lời (4)

Hỏi:Mình hiện nay có 2 table A và table B :
Giờ mình muốn lọc bằng lệnh SQL hoặc query :
điều kiện
1_những record nào trùng file mahang và tenhang trùng giữa 2 table A và B .
2_Lọc ra những record không trùng giữa 2 table A và B .
3 -Làm thế nào để Hợp nhất hai table A và B: lấy tất cả những record trùng và không trùng của 2 table (các record trùng nhau sẽ thành 1 record)
Đáp: Ví dụ bạn có 2 table
tableA có các mahang: 001, 002, 003.
TableB có các mahang: 001, 004, 005.

1_những record nào trùng file mahang và tenhang trùng giữa 2 table A và B .

Mã:
SELECT ArticleNo FROM TableA WHERE ArticleNo In (select ArticleNo from TableB)
    Union
    SELECT ArticleNo FROM TableB WHERE ArticleNo In (select ArticleNo from TableA)

kết quả ví dụ tabletonghop có mã: 001
2_Lọc ra những record không trùng giữa 2 table A và B .

Mã:
SELECT ArticleNo FROM TableA WHERE ArticleNo Not In (select ArticleNo from TableB)
    Union
    SELECT ArticleNo FROM TableB WHERE ArticleNo Not In (select ArticleNo from TableA);

kết quả ví dụ: 002,003,004,005
3/ -Làm thế nào để Hợp nhất hai table A và B: lấy tất cả những record trùng và không trùng của 2 table (các record trùng nhau sẽ thành 1 record)
Mã:
SELECT ArticleNo FROM TableA
    Union
    SELECT ArticleNo FROM TableB ;

kết quả ví dụ: 001,002,003,004,005
4/ Làm thế nào lấy tổng hợp tất cả các record không quan tâm chúng có trùng mã hay không?

Mã:
SELECT ArticleNo FROM TableA
    Union All
    SELECT ArticleNo FROM TableB ;

kết quả ví dụ: 001,001,002,003,004,005

In mục này

  Đồng Bộ hai table
Viết bởi: Noname - 26-08-10, 08:43 PM - Chuyên mục: Table - Không có hồi đáp

Hỏi: Tôi có 2 table có cấu trúc gần giống nhau. Tuy nhiên có khác biệt 1 ít về dữ liệu. Xin hướng dẫn đồng bộ table1 sang table 2.
Ví dụ: table1( Maso, ten). Table2(maso, ten, diachi, ...)
Tôi muốn
1/Thêm maso,ten từ table 1 sang table nếu trong table 2 thiếu.
2/Update lại tên nếu cùng 1 mã số nhưng tên table1 khác trong table 2
3/ xóa những recode trong table2 không có mã trong table1

Đáp run các query sau:

1/Thêm maso,ten từ table 1 sang table nếu trong table 2 thiếu

Mã:
INSERT INTO Table2 ( Maso, TEN )
    SELECT Table1.Maso, Table1.Ten
    FROM Table1
    WHERE (((Table1.Maso) Not In (select maso from table2)));

2/Update lại tên nếu cùng 1 mã số nhưng tên table1 khác trong table 2

Mã:
UPDATE Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.Maso = Table2.Maso SET Table2.TEN = table1.ten
    WHERE (((Table2.TEN)<>[table1].[ten]));
3/ xóa những recode trong table2 không có mã trong table1

Mã:
DELETE Table2.*
    FROM Table2
    WHERE (((Table2.Maso) Not In (select maso from table1)));

DownLoaddemo

In mục này

  Lập Hàm có lượng tham số thay đổi
Viết bởi: Noname - 26-08-10, 08:38 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Không có hồi đáp

Hỏi: Bạn HaQuocQuan có hỏi làm sao tạo một hàm có số lượng tham số tùy ý.
Đáp: Điển hình của các hàm có tham số tùy ý ta có thể thấy ở Excel, nó thường ở dạng
Hàm( mảng các tham số, hằng số 1, hằng số 2...)

Với hằng số để cho ta biết trong trường hợp nào thì trả về giá trị nào.
Dưới đây, mình xin tạo 1 hàm có số tham số thay đổi tương tự hàm sum của Excel

Mã:
Function SumC(A As Variant)
    Dim tong
       tong = 0
       For Each I In A
       tong = tong + I
       Next I
       SumC = tong
    End Function
Và bây giờ ta có thể gọi hàm sum như sau:

Mã:
Private Sub Command7_Click()
       MsgBox "Tong cua 10,20,50,60 la " & SumC(Array(10,20,50,60))
    End Sub

Kết quả hiện lên 1 messenge: 170

In mục này

  Phân quyền truy cập menu trong Access
Viết bởi: Noname - 26-08-10, 08:35 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (21)


Mình đã giới thiệu với các bạn chương trình phân quyền
thiet-ke-ctrinh-phan-quyen
Mình cũng giới thiệu các bạn cách bạn cách tạo 1 thanh menu
huong-dan-tao-menu-trong-access.html
Hôm nay mình xin giới thiệu cách để hiển thị 1 menu với user này và ẩn với user khác.


Ta hãy mở 1 module và soạn thủ tục sau:

Mã:
Sub ViewMenu(User as String, mnBar as string, mnItem as String, IsView as Boolean)

If currUser= User Then  
    CommandBars(mnBar).Controls(mnItem).Visible = isView
End If
End Sub
Thủ tục trên cho ta hiện 1 menu với
Mã:
User
: user muốn cho phép xem
Mã:
CurrUser
: User hiện tại đăng nhập vào hệ thống. ( bạn có thể gán 1 biến toàn cục, mỗi khi có người đăng nhập thành công, thì gán : CurrUser bằng UserName)
Mã:
mnBar
: tên thanh menu do bạn tự tạo
Mã:
mnItem
: tên menu (caption) do bạn tạo và gắn trên thanh Menu

Ví dụ:
Trong bài đăng về tạo menu http://thuthuataccess.blogspot.com/2009/...ccess.html

Bạn tạo 1 thanh menu "QuanLyCongVan" với 2 Item là : "Cập Nhật", và "Thoát".Bây giờ bạn muốn chỉ hiện menu "Cập Nhật" cho User, và Admin. ( nhóm guest không được thấy) ta gọi sau khi người dùng đăng nhập thành công:
Mã:
ViewMenu "User", "QuanLyCongVan", "Cập Nhật", True
    ViewMenu "Admin", "QuanLyCongVan", "Cập Nhật", True
    ViewMenu "Guest", "QuanLyCongVan", "Cập Nhật", False

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line