Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,095
» Thành viên mới nhất: tieunhico
» Các chủ đề diễn đàn: 8,491
» Các bài viết diễn: 36,450

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 37 người dùng trực tuyến.
» 3 Thành viên | 34 Khách
ltphuonghuyen, NguyenDungAnh, tranthanhan1962

Chủ đề Mới nhất
Form tìm kiếm lớn hơn nhỏ...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
10 Phút trước
» Bài trả lời: 11
» Lượt xem: 175
Quản lý căng tin
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: cawboy
1 Giờ trước
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 12
Tra cứu nguyên tố Hóa học...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: duynguyen
2 Giờ trước
» Bài trả lời: 9
» Lượt xem: 309
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN HỘ ...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: huongduongswift
2 Giờ trước
» Bài trả lời: 6
» Lượt xem: 194
Tắt tính năng lưu vị trí ...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: Cuong Servenet
5 Giờ trước
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 130
Điền kết quả của 1 query ...
Chuyên mục: Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: killitmore
5 Giờ trước
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 16
Tuyển lập trình viên Acce...
Chuyên mục: Việc Làm Access
Đăng bởi lần cuối: killitmore
5 Giờ trước
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 346
Sơ yếu lý lịch
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: Cuong Servenet
, 10:29 AM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 107
Xin hỏi cách so sánh để n...
Chuyên mục: Table
Đăng bởi lần cuối: ledangvan
, 09:39 AM
» Bài trả lời: 19
» Lượt xem: 963
Quản lý kho
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: huongduongswift
19-08-18, 05:29 PM
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 57

 
  Template-Selling Your Ideas
Viết bởi: Noname - 22-08-10, 11:13 AM - Chuyên mục: Ms PowerPoint - Không có hồi đáp

[iframe]https://docs.google.com/present/view?id=ddjj65v9_117wr797ccw[/iframe]


In mục này

  Bảo vệ file data của bạn
Viết bởi: Noname - 22-08-10, 09:58 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (3)

Hỏi: File data muốn sử dụng thì phải share full, mà share full thì bị mần thịt là chuyện thường xuyên.
A e cho hỏi có cách nào khắc phục ko cho xoá File Data.Mdb trong môi trường nhiều người dùng. Có chương trình ngoại vi nào không cho xoá File Data mà các Client vẫn hoạt động bình thường không?

Đầu tiên bạn phải chắc rằng file data bạn nằm trong phân vùng NTFS
Bạn vào tool->folder option->view
Check bỏ tùy chọn simle file Sharing( các bứơc này có thể bỏ qua nếu đang dùng Win server 2003 )

[Hình: share1.jpg]
Sau đó , click chuột phải vào thư mục chứa data, chọn:

[Hình: share2.jpg]


Cách này chỉ hạn chế người ta xóa file của mình thôi! Chứ muốn phá thì dễ ợt! Trừ khi bạn để dữ liệu trên SQL server rồi nối qua Access thì mới an toàn!

In mục này

  In hình ảnh khi có đường dẫn hình
Viết bởi: Noname - 21-08-10, 11:31 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (30)

Hỏi: Tôi đã lưu hình ảnh vào ổ đĩa G: ( G: là ổ đĩa mạng). Và có 1 cơ sở dữ liệu lưu đường dẫn theo dạng : tvhinh(mahang,txtpic). Bây giờ trong Report làm sao tôi có thể vẽ lại các hình tôi đã lưu!
Đáp:
Trong Report, bạn vẽ 1 textbox đặt tên là txtpic, đặt thuộc tính visible của nó là False.
Vẽ 1 đối tượng image đặt tên nó là image1
Sau đó cho đoạn code sau vào

Mã:
Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
On Error GoTo err_Pic
If IsNull(Me.txtPic) Then
    Me.Image1.Picture = ""
    Me.Image1.Visible = False
Else
    Me.Image1.Picture = txtPic.Value
    Me.Image1.Visible = True
End If
Exit Sub
err_Pic:
    MsgBox Err.Description, vbOKOnly
    Exit Sub
End Sub
Cập nhật Demo

Download

In mục này

  Nhập đường dẫn 1 file ảnh vào chương trình để lưu!
Viết bởi: Noname - 21-08-10, 11:25 AM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (29)

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách để nhập liệu đường dẫn ấy sao cho người dùng chỉ cần click chuột.
Trên form, bạn vẽ 1 textbox đặt tên là txtPic, một nút nhấn tên cmdInsertPic,1 đối tượng ảnh đặt tên là image
bạn phải tạo 1 funtcion để lấy về đường dẫn file ảnh

Chú ý, để sử dụng được các đối tượng có sẵn của Office, bạn phải khai báo sữ dụng thư viện Office bằng cách vào cửa sổ VBA, Menu Tool--> references, chọn Microsoft Office 11.0 library.
[Hình: OfficeLib.JPG]

Copy đoạn code hàm sau dán vào Module

Mã:
Function getFile(Tit As String, formatName As String, formatType As String)
    Dim dlgOpen As FileDialog
    Set dlgOpen = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    With dlgOpen
    .Title = Tit
    .Filters.Clear
    .Filters.Add formatName, formatType
    .AllowMultiSelect = False
    result = .Show
    If (result <> 0) Then
    getFile = Trim(dlgOpen.SelectedItems.Item(1))
    End If
    End With

    End Function


Bây giờ trong hành động click của nút nhấn, ta nhập đoạn code sau:

Code:

Mã:
Me![TxtPic] = GetFile("c:\", "Select the Picture File","*.jpg;*.bmp")
    Me![TxtPic] = LCase(Me![TxtPic])
    Me![Image].Picture = Me!TxtPic

Các bạn xem demo:Download

In mục này

  Xử lý multil select datasheet form.
Viết bởi: The Wind - 20-08-10, 03:02 PM - Chuyên mục: Forms - Bài trả lời (4)

Mình làm phiền bạn lần nữa ^^! sorry.
Mình có 1 subform datasheet (Form2)trên form main. vì vậy mình cần viết 1 nút delete record trên main với lệnh:

Mã:
Me.Form2.Form.Recordset.Delete
vấn đề sảy ra khi người dùng multi select record trên datasheet. với câu lệnh này sẽ phát sinh lỗi không thực hiện được.
Các sử lý của đa phần mọi người trong trường hợp này là viết dòng lệnh chỉ xóa record đầu tiên trong những record được chọn. Nhưng mình không thấy hướng dẫn nào trên mạng để làm được việc này.

Nomane có phương án, các sử lý nào thì giúp mình với!

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line