Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,085
» Thành viên mới nhất: ngayhomqua004
» Các chủ đề diễn đàn: 8,385
» Các bài viết diễn: 35,626

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 12 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 12 Khách

Chủ đề Mới nhất
Ghép chuổi trong điều kiệ...
Chuyên mục: Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: mrsiro
5 Giờ trước
» Bài trả lời: 5
» Lượt xem: 191
Cần cao nhân làm giúp bt ...
Chuyên mục: Bài tập Access
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
5 Giờ trước
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 34
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
6 Giờ trước
» Bài trả lời: 652
» Lượt xem: 38,511
Cách hạn chế phạm lỗi khi...
Chuyên mục: Chuyện bốn phương
Đăng bởi lần cuối: Thegioitennis
, 03:46 PM
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 14
Select Distinct lồng với ...
Chuyên mục: Query
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
, 01:11 PM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 46
Tạo form tìm kiếm đơn giả...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: vulhu06
, 12:23 PM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 49
Chèn âm thanh vào file Ac...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: le thai hoa
21-05-18, 04:10 PM
» Bài trả lời: 8
» Lượt xem: 1,845
Hỏi cách điều chỉnh repor...
Chuyên mục: Report
Đăng bởi lần cuối: paulsteigel
21-05-18, 01:56 PM
» Bài trả lời: 2
» Lượt xem: 104
Lỗi máy in bill loại PRP0...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: Minh Tiên
19-05-18, 01:34 PM
» Bài trả lời: 7
» Lượt xem: 140
Giúp góp ý chủ đề : Xác ...
Chuyên mục: Vấn đề chung
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
19-05-18, 12:15 AM
» Bài trả lời: 6
» Lượt xem: 192

 
  [thẻ] Tạo Table với 2 cột,
Viết bởi: Noname - 19-08-10, 01:17 AM - Chuyên mục: Chức năng diễn đàn - Bài trả lời (9)

[thẻ] Tạo Table với 2 cột
Tạo ra 1 bảng với 2 cột. bao gồm tiêu đề cột và nội dung

Phát biểu

Mã:
[table]Tiêu đề 1 | Nội dung 1 | Tiêu đề 2 | Nội dung 2 [/table]

Kết quả:

Tiêu đề 1 Tiêu đề 2
Nội dung 1 Nội dung 2

In mục này

  Thiết kế Ctrình phân quyền
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:48 PM - Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng - Bài trả lời (27)

Phân quyền trong Access

Trong Access đã hỗi trợ phân quyền bằng cách tạo file workGroup *.mdw, *.mda. tuy nhiên cách này hơi nhiêu khê ở chỗ là máy sử dụng phải map tới file này thì mới xài được.
Vì vậy một cách khác mọi người quan tâm là phân quyền trực tiếp trong chương trình access của mình. Nếu mình post 1 đoạn chương trình lên cho mọi người tham khảo thì quá dễ dàng, nhưng điều đó không mang ý nghĩa học tập. Vì vậy, mình quyết định sẽ tiến hành Phân tích bài toán và thiết lập từng bước sao cho dễ hiểu nhất, ai biết Access cũng có thể làm được.


I/Mô tả:

Chương trình sẽ yêu cầu đăng nhập mỗi khi mở, nếu không có user name thì chỉ vào được quyền hạn chế dành cho khách.

II/ Thiết kế và giải thuật:

Mô tả ý tưởng:

- Khi bạn đăng nhập vào, chương trình sẽ ghi nhận username của bạn trong một biến toàn cục(public).
Sau đó sẽ qua một function để biết bạn thuộc group nào.( mình chia group thành các cấp khác nhau, cấp cao thì quyền nhiều hơn cấp dưới)

- Ở mỗi process cụ thể sẽ cho biết cấp tối thiểu để được đăng nhập vào process đó.

Chuẩn bị table:
- Table cần có là danh sách user: tblDSUser(ID,pass)
- Table lưu cấp của các user: tblWorkGroup(WgLevel, WgName,user)
Trong đó : username là khóa ngoại liên kết với tblDSUser

Dữ liệu nhập thử:

tblDSUser
ID --- Pass

Admin ---- Admin
Duytuan ---- tuan
Guest ----

tblWorkGroup

WGLevel---WgName---User
9---Admin --- Admin
8---User --- Duytuan
0---Guest---guest

Việc đều tiên là bạn vào khai báo một biến toàn cục tên là user, cách làm như sau:
Vào menu Tool => marcr Visual basic editor

Một cửa sổ VB xuất hiện, tại đây bạn vào menu Inser => module
Trong Module mới tạo, bạn khai báo một biến toàn cục để lưu tên user hiện hành:

Mã:
Public username as string


OK, bây giờ bạn đã đủ đồ nghề để tạo form đăng nhập.
[Hình: loginForm.jpg]Đầu tiên, bạn tạo 1 form, đặt tên nó là frmLogin

1/Vẽ 1 lable với caption như sau “Xin mời nhập Username,pass hoặc nhấn vào guest để ghé thử”

2/Vẽ 1 combobox đặt tên là: cbbusername,
thuộc tính row source: SELECT tblDSUser.ID, tblDSUser.Pass FROM tblDSUser;

3/ Vẽ một textbox đặt tên là txtPassWord
Input mask kiểu Password

4/ Vẽ 1 text box đặt tên là txtPassTemp
Thuộc tính visible là No
5/ vẽ một nút đặt tên là cmdLogin
6/Vẽ một nút đặt tên là cmdGuest
Vậy là xong phần giao diện, bây giờ là cái ruột

Mô tả:
Sau khi cập nhật tên user thì txtPassTemp sẽ lấy về cái password , và field này user hoàn toàn không nhìn thấy. Mục đích là để so sánh pass này với cái pass của user nhập vào. Đúng thì tiếp tục log vào form chính, đồng thời gán biến username bằng tên đăng nhập, sai thì báo lỗi.

Như vậy, hành động after Update của ComboBox nhập user như sau:


Trích:
Mã:
Private Sub cbbUsername_AfterUpdate()
Me.txtPassTemp.Value = cbbUserName.Column(1)
‘ lấy về password
End Sub

Bây giờ ta xử lý nút Login,

đầu tiên bạn khoan đã xử. Bạn tạo 1 form đặt tên là frmMain rồi chừa trống đấy, form này để dành sau khi login thì nó sẽ gọi lên.

Bây giờ ta quay lại với nút login.
Nó phải làm các việc sau:+
- Kiểm tra password nhập vào có đúng với field : txtPassTemp hay không, nếu đúng thì làm cái việc là gán biến toàn cục username bằng giá trị của ô CbbUsername.
- Chào mừng user đó đăng nhập
- Mở form frmMain
- Đóng form frmLogin lại
Nếu sai thì báo là nhập sai

Đoạn code xử lý như sau:


Trích:
Mã:
Private Sub cmdLogin_Click()
If Me.txtPassWord.Value = Me.txtPassTemp.Value Then
Username = Me.cbbUserName
MsgBox "Welcom To " & Username
DoCmd.OpenForm "frmMain"
DoCmd.Close acForm, "frmLogin"
Else
MsgBox "Login Fail, check your Username and your password"
End If
End Sub
Bây giờ tới nút cmdGuest

Tương tự nhưng không cần kiểm tra gì cả, tên username được gán bằng tên Guest và vào thẳng form main

Trích:
Mã:
Private Sub CmdGuest_Click()
Username = "Guest"
MsgBox "Welcom To " & Username
DoCmd.OpenForm "frmMain"
DoCmd.Close acForm, "frmLogin"
End Sub

Trong khi chờ đợi các bạn cứ thiết kế Main form như hình nhé, nội dung thì thứ 2 No lên phân tích tiếp

[Hình: MainForm.jpg]
Hôm trước mình nhầm lẫn một chút ở khâu chuẩn bị table

Trích:
Mã:
Chuẩn bị table:
- Table cần có là danh sách user: tblDSUser(ID,pass)
- Table lưu cấp của các user: tblWorkGroup(WgLevel, WgName,user)
Trong đó : username là khóa ngoại liên kết với tblDSUser
sai ở table tblWorkGroup, vì như vậy thì ở mỗi level ta chỉ tạo được một user thôi
Mình xin đính chính lại table này
Mã:
tblWorkGroup(WgLevel, WgName,user)

Đầu tiên, để chuẩn bị cái ruột cho mainform, chúng ta phải có một đoạn code để lấy về level của user hiện hành.
Các bạn còn nhớ cái module mà bạn đã khai báo biến toàn cục: username chứ?
bây giờ mở nó lên, viết tiếp vào đoạn code lấy về level user

Trích:
Mã:
Function checkuser() As Integer
On Error GoTo Err ' nếu user vào trực tiếp bằng quyền guest thì cho level là 0
Dim rs1 As Recordset
Dim sql As String
sql = " select max(WGlevel) from tblWorkGroup where user= '" & Username & "'"
Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
rs1.MoveFirst
checkuser = rs1(0).Value
Exit Function

Err:
checkuser = 0
Exit Function

End Function
OK, bây giờ đồ nghề đầy đủ, các bạn vẽ mainform rồi chứ/? Đặt tên cái form đó là frmMain.
Các nút trên form đặt tên lần lượt là: cmdAdmin,cmdUser,cmdGuest
Trong chương trình của mình sẽ chia làm 9 cấp độ đăng nhập, quyền cao nhất Admin,sẽ vào với level 9, các user tùy theo là trưởng phòng hay nhân viên sẽ có level 1-8
Guest sẽ vào với level 0. Giải thuật của ta ứng với mỗi nút là sẽ tạo ra yêu cầu level tối thiểu. Đối với user Admin thì tối thiểu phải level 9
OK.
Bây giờ ta xử lý nút cmd Admin như sau

Trích:
Mã:
Private Sub cmdAdmin_Click()
Dim userRequest As String ‘ biến yêu cầu user tối thiểu
userRequest = 9
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox "Xin chao ban đa dang nhap vao quyen admin"
Else
MsgBox "ban khonn duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub
Tương tự với Nút user, ở ví dụ này, nút user yêu cầu phải level 8 mới vào được. bạn có thể hạ thấp level yêu cầu xuống cho nhân viên.
Trích:
Mã:
Private Sub cmdUser_Click()
Dim userRequest As String
userRequest = 8
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox "Xin chao ban da dang nhap vao quyen user"
Else
MsgBox "ban khong duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub
Và nút guest cũng tương tự
Trích:
Mã:
Private Sub CmdGuest_Click()
Dim userRequest As String
userRequest = 0
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox "Xin chao dang nhap vao quyen khach"
Else
MsgBox "ban khogn duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub
Hihi, đáng lẽ có thể sửa quyền khách cho hợp lý hơn, nhưng mình copy paster cho nhanh

Hướng dẫn cơ bản tương đối ổn rồi, bây giờ ta “ màu mè” một chút là khi vào chương trình bắt buột phải login vào cái frmLogin, cách nào ư? Nhiều lắm, nhưng mình thích dùng cái marcro.
Bạn tạo một marcro, đặt tên nó là AutoExec
Thằng này sẽ tự chạy mỗi khi ta vào chương trình.
Nội dung của marcro AutoExec chỉ có 1 hành động dòng như sau:

Open form
Form name: frmLogin
View: form
Windows mode: Dialog

Sở dĩ tôi bảo các bạn dùng marcro là vì cái Dialog này, nó bắt buột phải đăng nhập mới vào, còn không thì nhấn guest.
Sau đó ta vào menu Tool =>startup bỏ chọn hết tất cả để nó không cho các user táy máy khi đăng nhập.
Chưa xong đâu, bạn quay lại cái Module, mở nó lên, vào menu Tool => “tên chương trình” properties nhảy qua tab protection, cài password cho cái source của bạn luôn. Cho mấy tay táy máy khỏi link vào import mấy cái table quý hóa của mình.
OK.
Đóng chương trình và mở lại. Thử với các quyền thử xem!

Và bây giờ bạn muốn edit chương trình thì làm thế nào? Dễ thôi! Nhấn phím shift trong khi mở nó sẽ không load macro AutoExec nữa, vào cửa sổ design như bình thường!
Vậy chương trình không an toàn về bảo mật? Ồ không đâu, tôi sẽ giới thiệu trong bài khác về cách vô hiệu hóa phím shift, và khi muốn mở lại thì phải Enable phím shift

Nếu các bạn chưa tin về tính bảo mật? Hãy thử chương trình Demo của Noname xem! trừ khi bạn đăng nhập vào quyền admin, còn lại các user kia thì không sửa xóa gì chương trình được cả
http://duyeagle.googlepages.com/phanquyen.rar

In mục này

  Tắt Security warning của Access
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:40 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (3)

Hỏi

khi mở database thì xuất hiện thông báo “Security warning Certain content in the database has been disabled” và chọn nút option thì xuất hiện tiếp bảng thông báo và phải chọn Enble this content.
Xin các bạn hướng dẫn viết code để khi sử dụng bất kỳ máy tính nào khi mở database này lên không còn xuất hiện thông báo nữa và mặc định là chọn Enble this content.

Đáp
Cái này là tùy chọn của hệ thống, không liên quan chương trình của bạn.
Để lần sau hệ thống không còn hỏi nữa, bạn mở ms Access lên. Vào Tool->macro ->sercurity. Chọn Low-> OK
--------------------------------------------------------------------
Cách Khác:
Tổng quát, vấn đề này do Windows quản lý trong registry, vì vậy bạn soạn 1 file text và chuyển thành đuôi .reg với nội dung sau. :

Code:

Mã:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security]
"Level"=dword:00000001

Save lại và run trên máy có chạy ứng dụng Access
Chú ý, đây là mình đang dùng với Access2003
Bạn có thể sửa thông số tương ứng cho các bản Office khác.ví dụ Office 2007 thì đổi thành 12.0

AccessSer.rar‎

In mục này

  Hàm Chuyển chữ Hoa thành chữ thường và ngược lại
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:37 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Bài trả lời (8)

Hỏi: Tôi làm chương trình qlý SV, vô ý lúc nhập tên toàn nhập chữ thường, tôi muốn tạo một hàm có thể in hoa tất cả mẫu tự đầu của từng từ trong trường văn bản thì phải làm như thế nào?
Trả lời: Hàm của bạn làm như sau:

Mã:
Function Inhoachucaidau (Word as Variant) as String
   Dim temp as string, C as string, OldC as String, X as integer
   If IsNull(Word) then
      Exit Function
Else


   temp = CStr(LCase(Word)
   OldC = " "
   For X = 1 to Len(temp)
      C= Mid(temp, X, 1)
      If C >= "a" and C <= "z" and (OldC < "a" or OldC > "z") then
         Mid(temp, X, 1) = UCase(C)
      End If
      OldC = C
   Next X
   Inhoachucaidau = temp
End If
End Function
Lúc các bạn sử dụng thì thay đổi trường Control Suorce thành
= Inhoachucaidau([text field_của bạn])

=================================================================
Chuyển toàn bộ chữ Hoa==>thường, hoặc từ thường thành Hoa
Nếu chữ thường thành chữ Hoa bạn dùng UCase(chuỗi)
Chữ Hoa thành chữ thường: dùng LCase(chuỗi)
Chữ thường/Hoa thành chữ chỉ in hoa chữ đầu tiên dùng: inhoachucaidau(chuỗi)
Với hàm Inhoachucaidau() đã trình bày ở trên!
===============================================================

In mục này

  Thay thế báo lỗi tiếng Anh bằng tiếng Việt
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:25 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (9)

Thường khi thao tác với Access, bạn hay gặp các câu báo lỗi bằng tiếng Anh, thay vào đó, bạn muốn khi gặp lỗi tương tự thì phải báo bằng tiếng Việt.
Ta làm như sau:
1) Đầu tiên bạn download file AccessAndJetErrors.zip từ :
http://www.access-programmers.co.uk/foru...1055362440
Giải nén và mở file AccessAndJetErrors.mdb, mở table tAccessAndJetErrors bạn sẽ thấy table này có 2 Field : ErrorCode và ErrorString. Table này liệt kê hầu hết các lỗi của Access, Ví dụ : bạn tìm trong table này record có ErrorCode là 2113 sẽ thấy ErrorString chính là câu báo lỗi trên.


2)Như vậy ta đã biết câu báo lỗi trên có errorcode là 2113, bây giờ ta tạo thủ tục trên form :


Code:

Mã:
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)

    Const SaiDuLieu = 2113
    Const Rong = 2107    ' khai báo hằng này có tính chất minh họa cho select case
    Const TaoLao = 1670 ' khai báo hằng này có tính chất minh họa cho select case
    Dim strMsg As String

Select Case DataErr
    Case SaiDuLieu
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Bạn kiểm tra lại dữ liệu nhập. "
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
    Case Rong
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Bạn không được để trống số lượng, đơn giá"
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
    Case else
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Có một lỗi phát sinh "
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
End Select

End Sub

Vậy là xong !

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line