Chào mừng, Khách
Bạn cần phải đăng ký trước khi bạn có thể đăng trên trang web của chúng tôi.

Tên người dùng
  

Mật khẩu
  

Diễn đàn Tìm kiếm

(Tìm kiếm nâng cao)

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 164
» Thành viên mới nhất: newbee30
» Các chủ đề diễn đàn: 132
» Các bài viết diễn: 1,100

Thống kê đầy đủ

Thành viên online
Hiện đang có 18 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 18 Khách

Chủ đề Mới nhất
ứng dụng quản lý phòng kh...
Chuyên mục: Thư Viện Ứng Dụng
Đăng bởi lần cuối: tt1212
4 Giờ trước
» Bài trả lời: 37
» Lượt xem: 915
Demo Login + Phân quyền (...
Chuyên mục: Share Code
Đăng bởi lần cuối: truongtrungviet
4 Giờ trước
» Bài trả lời: 19
» Lượt xem: 985
Combobox không hiện như r...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: thanhhau828
10 Giờ trước
» Bài trả lời: 0
» Lượt xem: 21
[Góc thơ] THAO THỨC
Chuyên mục: Góc Thơ
Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng
18-11-17, 10:31 PM
» Bài trả lời: 487
» Lượt xem: 18,895
Demo Import/Export Excel ...
Chuyên mục: Tương tác Chương trình ngoài
Đăng bởi lần cuối: mrsiro
18-11-17, 10:26 PM
» Bài trả lời: 52
» Lượt xem: 3,259
[Shared Code] Quản lý the...
Chuyên mục: Share Code
Đăng bởi lần cuối: mrsiro
18-11-17, 10:03 PM
» Bài trả lời: 36
» Lượt xem: 2,949
Demo Tính tồn kho ( rất c...
Chuyên mục: Query
Đăng bởi lần cuối: maidinhdan
18-11-17, 09:42 PM
» Bài trả lời: 58
» Lượt xem: 8,082
Dữ liệu trong mainForm và...
Chuyên mục: Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: tranthanhan1962
18-11-17, 07:15 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 72
Làm sao để Form nhập dữ l...
Chuyên mục: Forms
Đăng bởi lần cuối: ongke0711
16-11-17, 11:14 PM
» Bài trả lời: 3
» Lượt xem: 112
Thiết lập tự động Windows...
Chuyên mục: Thủ thuật VBA
Đăng bởi lần cuối: vuthaiha90
16-11-17, 02:42 PM
» Bài trả lời: 1
» Lượt xem: 105

 
  Tắt Security warning của Access
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:40 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (3)

Hỏi

khi mở database thì xuất hiện thông báo “Security warning Certain content in the database has been disabled” và chọn nút option thì xuất hiện tiếp bảng thông báo và phải chọn Enble this content.
Xin các bạn hướng dẫn viết code để khi sử dụng bất kỳ máy tính nào khi mở database này lên không còn xuất hiện thông báo nữa và mặc định là chọn Enble this content.

Đáp
Cái này là tùy chọn của hệ thống, không liên quan chương trình của bạn.
Để lần sau hệ thống không còn hỏi nữa, bạn mở ms Access lên. Vào Tool->macro ->sercurity. Chọn Low-> OK
--------------------------------------------------------------------
Cách Khác:
Tổng quát, vấn đề này do Windows quản lý trong registry, vì vậy bạn soạn 1 file text và chuyển thành đuôi .reg với nội dung sau. :

Code:

Mã:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Security]
"Level"=dword:00000001

Save lại và run trên máy có chạy ứng dụng Access
Chú ý, đây là mình đang dùng với Access2003
Bạn có thể sửa thông số tương ứng cho các bản Office khác.ví dụ Office 2007 thì đổi thành 12.0

AccessSer.rar‎

In mục này

  Hàm Chuyển chữ Hoa thành chữ thường và ngược lại
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:37 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Bài trả lời (8)

Hỏi: Tôi làm chương trình qlý SV, vô ý lúc nhập tên toàn nhập chữ thường, tôi muốn tạo một hàm có thể in hoa tất cả mẫu tự đầu của từng từ trong trường văn bản thì phải làm như thế nào?
Trả lời: Hàm của bạn làm như sau:

Mã:
Function Inhoachucaidau (Word as Variant) as String
   Dim temp as string, C as string, OldC as String, X as integer
   If IsNull(Word) then
      Exit Function
Else


   temp = CStr(LCase(Word)
   OldC = " "
   For X = 1 to Len(temp)
      C= Mid(temp, X, 1)
      If C >= "a" and C <= "z" and (OldC < "a" or OldC > "z") then
         Mid(temp, X, 1) = UCase(C)
      End If
      OldC = C
   Next X
   Inhoachucaidau = temp
End If
End Function
Lúc các bạn sử dụng thì thay đổi trường Control Suorce thành
= Inhoachucaidau([text field_của bạn])

=================================================================
Chuyển toàn bộ chữ Hoa==>thường, hoặc từ thường thành Hoa
Nếu chữ thường thành chữ Hoa bạn dùng UCase(chuỗi)
Chữ Hoa thành chữ thường: dùng LCase(chuỗi)
Chữ thường/Hoa thành chữ chỉ in hoa chữ đầu tiên dùng: inhoachucaidau(chuỗi)
Với hàm Inhoachucaidau() đã trình bày ở trên!
===============================================================

In mục này

  Thay thế báo lỗi tiếng Anh bằng tiếng Việt
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:25 PM - Chuyên mục: Thư viện thủ thuật - Bài trả lời (9)

Thường khi thao tác với Access, bạn hay gặp các câu báo lỗi bằng tiếng Anh, thay vào đó, bạn muốn khi gặp lỗi tương tự thì phải báo bằng tiếng Việt.
Ta làm như sau:
1) Đầu tiên bạn download file AccessAndJetErrors.zip từ :
http://www.access-programmers.co.uk/foru...1055362440
Giải nén và mở file AccessAndJetErrors.mdb, mở table tAccessAndJetErrors bạn sẽ thấy table này có 2 Field : ErrorCode và ErrorString. Table này liệt kê hầu hết các lỗi của Access, Ví dụ : bạn tìm trong table này record có ErrorCode là 2113 sẽ thấy ErrorString chính là câu báo lỗi trên.


2)Như vậy ta đã biết câu báo lỗi trên có errorcode là 2113, bây giờ ta tạo thủ tục trên form :


Code:

Mã:
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)

    Const SaiDuLieu = 2113
    Const Rong = 2107    ' khai báo hằng này có tính chất minh họa cho select case
    Const TaoLao = 1670 ' khai báo hằng này có tính chất minh họa cho select case
    Dim strMsg As String

Select Case DataErr
    Case SaiDuLieu
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Bạn kiểm tra lại dữ liệu nhập. "
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
    Case Rong
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Bạn không được để trống số lượng, đơn giá"
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
    Case else
                Response = acDataErrContinue
                strMsg = "Có một lỗi phát sinh "
                MsgBox strMsg, , "Báo lỗi !"
End Select

End Sub

Vậy là xong !

In mục này

  Hàm Kiểm tra sự tồn tại của 1 file trong Access
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:20 PM - Chuyên mục: Thư Viện Hàm - Không có hồi đáp

Mã:
Function FileExit(fname As String) As Boolean

    If Dir(fname) <> "" Then
    FileExit = True
    Else
    FileExit = False
    End If

    End FunctionVí dụ: Ở sự kiện Load form của Form chính, bạn chọn cho code này vào:

Mã:
If not(FileExit("\\May2\DULIEU\LUU.MDB")) then
    msgbox " Phải cài file dữ liệu "
    docmd.quit
    End if

In mục này

  Gắn một số phím tắt cho các command button
Viết bởi: Noname - 15-08-10, 01:16 PM - Chuyên mục: Macro - Không có hồi đáp

Hỏi: Tôi muốn gắn một số phím tắt cho các command button trên form để khi bấm phím tắt đó, các câu lệnh sẽ được thực hiện.( cach tao 1 autokeys trong access )


Đáp:
Bạn có thể cài shotcut key bằng cách chọn 1 ký tự trong caption của các button. Và thêm ký tự "&" trước ký tự đó. Khi bạn nhấn ALT + ký tự. Nó sẽ là shotcut key.

Ví dụ nút OK thì bạn viết : &OK

Shotcutkey sẽ là ALT+OMột Cách khác (spammail - khoahocphothong.net)

Tạo 1 macro tên phải là AutoKeys :

Macro Name________Action
{F7}_______________Open Report (Nhấn F7 để mở report nào đó)
^{F7}_____________ Open Report (Nhấn Ctrl+ F7 để mở report nào đó)
+{F1}______________Open Report (Nhấn Shift + F7 để mở report nào đó)
^A_________________Msgbox (Nhấn Ctrl+ A sẽ hiện thông báo gì đó)

In mục này

Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ