Thủ Thuật Access

Phiên bản đầy đủ: Nối dữ liệu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Chỉ giáo bài tập:
Mình có Table như sau
MaSV           Trinhdo          Hinhthuc
01                Đại học          Tại chức
01                Trung cấp      Tại chức
02                 Thạc sỹ         Tại chức
02                 Cao đẳng       Chính quy
......

Đề yêu cầu: Nối cột trình độ và hình thức nằm trong cùng một dòng với những recordcùng MaSV?
Kết quả ra sẽ là:
01            Đại học tại chức
                Trung cấp tại chức
02....

GIúp với nhà, thanks!!!!
Cái này phục vụ cho việc in ấn à
Nói mục đích việc làm. Có kèm Database
Table của bạn không thấy logic chút nào  007 câu hỏi cũng khó hiểu!!!
Nối thì đơn giản thôi:
= [Trinhdo] & " " & [Hinhthuc]
Có thể đưa công thức vào query hoặc textbox trên form để xử lý.
Tức là những người cùng mã sv thì gọp cột trinhdo va hinhthuc lai, khi chay query se nam chung tren mot ban ghi do ban.
OK! Nếu bạn muốn dễ dàng có thể xử lý lại table như sau:
MaSV           Trinhdo1          Hinhthuc1      Trinhdo2          Hinhthuc2     
01                Đại học          Tại chức           Trung cấp         Tại chức
02                Thạc sỹ          Tại chức           Cao đẳng          Chính quy
Khi đó query sẽ có dạng:
= [MaSV] & " " & [Trinhdo1] & " " & [Hinhthuc1] & " " & & [Trinhdo2] & " " & [Hinhthuc2]
Còn nếu giữ nguyên cấu trúc table sẽ phải viết code: Khi viết code phải chạy cho hết từng SV lên một table khác tương đối phức tạp. Nếu không cần thiết thì cũng không cần làm  kiểu này cho cực.
Cảm ơn ý bạn nhưng mình cần phải làm vậy, cái này khi xuất ra excel với dữ liệu lớn mình tiện sửa hơn đó bạn. Dữ liệu phải chung 1 ô sẽ dễ xử lý. Bạn code demo minh tham khao thu nha, cam on ban nhieu
Tạo CSDL đi bạn. Mình viết code cho
(07-05-17, 06:34 PM)tranthanhan1962 Đã viết: [ -> ]Tạo CSDL đi bạn. Mình viết code cho

Mình gửi bạn code dùm nha, cảm ơn bạn nhiều!

http://www.mediafire.com/file/10afxgv8icimm8j/VD.mdb
http://www.mediafire.com/file/dz8rljvv5658syu/VD.docx
Của bạn đây. Mở form F_XuLy bấm vào button xử lý sẽ tạo dữ liệu kết nối lên table2.
http://www.mediafire.com/file/obg6wnwtie8kzzi/VD.mdb
(09-05-17, 06:28 PM)tranthanhan1962 Đã viết: [ -> ]Của bạn đây. Mở form F_XuLy bấm vào button xử lý sẽ tạo dữ liệu kết nối lên table2.
http://www.mediafire.com/file/obg6wnwtie8kzzi/VD.mdb


Mình có hiểu code trong XuLyDuLieu(), nhưng cần rõ thêm (nhất là dòng Update cuối không hiểu sao phải -2), cảm ơn nhiều nha!
Trang: 1 2 3 4