Thủ Thuật Access

Phiên bản đầy đủ: [Demo] Hàm kiểm tra IP tắt hay mở
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Lúc trước mình có làm 1 Demo [Demo]_Code Kiểm tra Máy chủ tắt hay mở... Tuy nhiên nếu máy cần kiểm tra tắt thì thời gian chạy cũng lên đến 1 phút, hôm nay mình gửi một Demo kiểm tra máy chủ dựa vào IP chỉ mấy 1-2giây. là cho kết quả

Công dụng: Sử dụng các chức năng này để xác định xem máy chủ đang tắt hay mở, nếu không có code này, máy con khi mở ứng dụng nó chạy lòng vòng khoảng 1 phút sau hiện 1 thông báo toàn Tiếng anh, rất phiền phức.

Khả năng áp dụng:
- Ứng dụng có sử dụng mạng qua LAN
- Ứng dụng kiểu Máy chủ-Máy con

[Hình: HinhIPtathaymo.png]

Code sử dụng:
Mã PHP:
Public Function KiemtraIP(IPcankiemtra As String)
Dim strCommand As String
Dim strPing 
As String
strCommand 
"%ComSpec% /C %SystemRoot%\system32\ping.exe -n 1 -w 500 " IPcankiemtra " | " "%SystemRoot%\system32\find.exe /i " Chr(34) & "TTL=" Chr(34)
strPing fShellRun(strCommand)

If 
strPing "" Then
   KiemtraIP 
"Tat"
Else
   KiemtraIP "Mo"
End If
End Function 


Khai báo hàm: Chap nhan mot chuoi nhu la mot lenh DOS de thuc thi

Mã PHP:
Function fShellRun(sCommandStringToExecute)
Dim oShellObjectoFileSystemObjectsShellRndTmpFile
Dim oShellOutputFileToRead
iErr

Set oShellObject 
CreateObject("Wscript.Shell")
Set oFileSystemObject CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

   sShellRndTmpFile oShellObject.ExpandEnvironmentStrings("%temp%") & oFileSystemObject.GetTempName
   On Error Resume Next
   oShellObject
.Run sCommandStringToExecute " > " sShellRndTmpFile0True
   iErr 
Err.Number

   On Error 
GoTo 0
   If iErr 
<> 0 Then
       fShellRun 
""
       Exit Function
.................................................................................. 
dài quá xóa bớt
End 
Function 

Cú pháp gọi:
KiemtraIP("Địa chỉ IP")

Đối số:
Tat/Mo: ra Mo là máy tính có IP đó đang mở máy tính

Ví dụ 1:
Mã PHP:
Private Sub cmdTest_Click()
If 
KiemtraIP(Me.txtIP) = "Mo" Then
MsgBox 
"(On) May co IP: [" Me.txtIP "] dang Mo."vbInformation"Thong bao"
Else
MsgBox "(Off) May co IP: " Me.txtIP " dang Tat hoac khong ton tai."vbInformation"Thong bao"
End If
End Sub 

Trong đó: Me.txtIP= "192.168.1.45"

Đính kèm Demo, Chúc các bạn vui vẻ...

Ai cần Pass VBA xin để lại Email dưới bài viết này.


Bài tiếp theo sẽ giớ thiệu: " Gửi Email bằng Access đính kèm nhiều file mà không cần dùng đến Microsoft Outlook"
* Tính năng: như tiêu đề


* Khả năng ứng dụng:
- Sử dụng nhiều loại tài khoản để gửi: Gmail. Hotmail. Yahoo......
- Gửi nhiều file đính kèm cùng 1 lúc, kể cả những file có dung lượng lớn.
- Không cần cài Microsoft Outlook như Demo lúc trước mình làm cho phiền phức ([Thủ Thuật] Demo gửi Email có thêm file đính kèm Access)


* Mức độ nguy hiểm: Tuy vào độ hiểm ác của người dùng khi có những đoạn code này
+ If Dùng tốt Then Không sao
+ If Xấu Then Dùng để ăn cắp file hoặc thông tin trên máy tinh của người dùng.

* Kết: Demo sẽ được đăng và chỉ Shared VBA cho những thành viên đóng góp tích cực trên diễn đàn
* Ngày đăng Demo: Tháng 12/5/2016.

Thân mến!
Mình mới coi File ... code trong File và code úp lên đây giống nhau mà ... chỉ thêm phần comment
Cảm ơn Bạn lâu lâu ghé vào Access học thêm được 1 chút ...
'---------------------------------------------------------------------------------------
' Procedure : fShellRun
' Author    : Hen Dan
' Date      : 03/09/2015
' Purpose   : Chap nhan mot chuoi nhu la mot lenh DOS de thuc thi. Sau do no se thuc hien cac lenh bat dau ra vao mot tap tin.
'Tap tin nay sau do se doc va noi dung cua no duoc tra ve la gia tri tra rong.
'---------------------------------------------------------------------------------------
Bạn Dân cho Tiên xin Pass VBA qua tmtien.gli@gmail.com

Thanks !
(26-04-16, 05:45 PM)Minh Tiên Đã viết: [ -> ]Bạn Dân cho Tiên xin Pass VBA qua tmtien.gli@gmail.com

Thanks !

Đã gửi qua EMail

Thân!
Bạn cho mình xin pass VBA. Email của mình là hungcuong113vn@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều.
(04-06-16, 02:49 PM)nguyenhungcuong Đã viết: [ -> ]Bạn cho mình xin pass VBA. Email của mình là hungcuong113vn@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều.

Đã gửi
minh xin pass vba nhé, xin cảm ơn rất nhiều.
Mail: sirolichking15@gmail.com
(28-01-18, 12:23 PM)mrsiro Đã viết: [ -> ]minh xin pass vba nhé, xin cảm ơn rất nhiều.
Mail: sirolichking15@gmail.com

Đã gửi
mình test thử với Dân ơi. mail: damtuan86@gmail.com
(01-02-18, 11:46 AM)zinzin8x Đã viết: [ -> ]mình test thử với Dân ơi. mail: damtuan86@gmail.com

Da gui qua hop thu cua Dien dan
Trang: 1 2