Thủ Thuật Access

Phiên bản đầy đủ: Tổng hợp đầy đủ các lệnh VBA và modules Access
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đây là đoạn trích bản dịch thông qua Google, tổng hợp các lệnh VBA/VB6 và triển khai cách viết các lớp (class modules) có kèm các ví dụ minh họa cụ thể để học tập

Tổng số trực quan Sourcebook bao gồm 227 modules / lớp học với 125,000+ dòng mã nguồn miễn phí bản quyền, bạn có thể sử dụng ngay lập tức trong Microsoft Access, Excel, Office, VBA, và Visual Basic 6 (VB6) dự án. Dưới đây là một danh sách đầy đủ của tất cả các mô-đun và lớp bao gồm trong Total trực quan Sourcebook cùng với một mô tả ngắn gọn. Nhấp vào tên module cho danh sách các thủ tục.


Hình cấu trúc các hàm
[Hình: treeview.png]


Giới thiệu tóm tắt về nó nè, gồm
Truy cập: Tự động hóa

Khởi động và kiểm soát truy cập Microsoft thông qua tự động hóa bằng cách sử dụng VBA và VB6.

Truy cập: Môi trường
Microsoft Access ứng dụng, ADP, và thói quen khởi động, quản lý cửa sổ Access, con trỏ chuột, máy in, ruy băng, thanh trạng thái, và Microsoft Visual SourceSafe

Truy cập: Forms
Các hình thức tiếp cận làm việc với dữ liệu trong ACCDB, MDB, và ADPs, subforms, và kiểm tra chính tả

Truy cập: Macros và Modules
Macros truy cập và các module
Truy cập: Đối tượng
Truy cập các đối tượng
Truy cập: Báo cáo


Truy cập Báo cáo

Cơ sở dữ liệu Access: Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu Microsoft Access Jet (ACCDB và MDB định dạng cơ sở dữ liệu) và các đối tượng của họ bằng cách sử dụng ADO và DAO, cộng với nhóm làm việc và bảo mật mật khẩu bằng cách sử dụng VBA và VB6.

Cơ sở dữ liệu Access: Fields
Xem, tải về, thêm, chỉnh sửa và xóa dữ liệu trong tập tin đính kèm, Hyperlink, và Multivalue kiểu trường trong Microsoft Access ACCDB bảng cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng DAO với VBA và VB6.

Cơ sở dữ liệu Access: Snippets
Ví dụ về cách sử dụng ADO và DAO để làm việc với Microsoft cơ sở dữ liệu Access, các bảng và các truy vấn bằng cách sử dụng VBA và VB6.

Cơ sở dữ liệu Access: Bảng và ghi
Quản lý bảng và ghi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Microsoft Access cho bảng địa phương và được liên kết bằng cách sử dụng ADO và DAO với VB6 và VBA. ADP hỗ trợ cung cấp thông qua các mã ADO.

Điều khiển ActiveX: Điều khiển thông thường
Windows Common Controls cho xem danh sách và xem cây

ActiveX Controls: Multimedia
Multimedia ActiveX Controls
WindowsMediaPlayer

Thói quen để làm việc với các điều khiển Windows Media Player trong VBA và VB6.

Xử lý lỗi: VBA
Thói quen Xử lý lỗi cho Microsoft Access và VBA chung

Và còn rất nhiều....

Link chính thức:
+ Bản dịch tiếng việt: Nhấn vào đây
+ Bản gốc tiếng anh: http://www.fmsinc.com/MicrosoftAccess/mo...index.html

Chúc các bạn vui vẻ, có gì thì trao đổi tại đây luôn.034
cám ơn bạn nhiều vì đã share  007