Thủ Thuật Access

Phiên bản đầy đủ: Thẻ Post hình bên phải bài viết ImgR
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thẻ Post hình bên phải bài viết ImgR

Hỗ trợ người dùng post hình phía bên phải bài viết!
Phát Biểu

Mã:
[imgR]Link Hình [/imgR]
Hoặc tùy biến chiều cao
Mã:
[imgR h=chiều cao]Link Hình [/imgR]
Ví dụ:
Mã:
[imgR]http://i39.photobucket.com/albums/e193/duytuan2002/Cat/12360332723119_yume_photo.jpg[/imgR]
Thuở trung nguyên kiếm hiệp.. 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi :
-nếu muốn học được môn võ này..người phải thiến.. Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..anh ta chấp nhận.. Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp : nhưng không thiến thì cũng cũng không sao.. ...Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “


Kết quả là:Thuở trung nguyên kiếm hiệp.. 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi :
- nếu muốn học được môn võ này..người phải thiến..

Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..anh ta chấp nhận..
Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp :
-nhưng không thiến thì cũng cũng không sao.. ...

Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “
(19-08-10, 02:51 PM)Noname Đã viết: [ -> ]Ví dụ:Thuở trung nguyên kiếm hiệp.. 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi :
- nếu muốn học được môn võ này..người phải thiến..

Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..anh ta chấp nhận..
Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp :
-nhưng không thiến thì cũng cũng không sao.. ...

Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “

Sếp ơi sao con mèo này giống con trên avartar của sếp vậy? hee hee
Mình mới gia nhập tức thì đây, Khi nào có chiêu gì mình chia sẻ liền, mà cũng phải có người hỏi gì mới chia sẻ được chứbig hug
Vậy thì mình hỏi đây. Bạn biết Noname tên gì hem?winking. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có gia đình chưadevil?Vợ mấy đứa rồi :P?
Ví dụ với tùy biến chiều cao:
Mã:
[imgR]http://i39.photobucket.com/albums/e193/duytuan2002/Cat/12360332723119_yume_photo.jpg[/imgR]
Thuở trung nguyên kiếm hiệp.. 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi :
-nếu muốn học được môn võ này..người phải thiến.. Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..anh ta chấp nhận.. Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp : nhưng không thiến thì cũng cũng không sao.. ...Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “
Kết quả là:Thuở trung nguyên kiếm hiệp.. 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi :
- nếu muốn học được môn võ này..người phải thiến..

Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm..anh ta chấp nhận..
Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp :
-nhưng không thiến thì cũng cũng không sao.. ...

Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên “uất ức thần chưởng “