Thủ Thuật Access

Phiên bản đầy đủ: Refresh data combobox
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cho mình hỏi lệnh tự động Refresh data sau khi ấn vào combobox , vì bình thường mình toàn phải ấn F5 dữ liệu combobox mới cập nhật
Cảm ơn mọi người
Nếu controlsource của combobox là một field trên table thì lệnh Me.Refresh là lệnh chung cho tất cả các control có controlsource là 1 field của table.
(15-03-19, 03:34 PM)toidjtjmtoi Đã viết: [ -> ]Cho mình hỏi lệnh tự động Refresh data sau khi ấn vào combobox , vì bình thường mình toàn phải ấn F5 dữ liệu combobox mới cập nhật
Cảm ơn mọi người

bạn thử với lệnh 
Mã:
Combobox.Requery
xem coi được không nhé
(15-03-19, 10:02 PM)bvchauthanh Đã viết: [ -> ]
(15-03-19, 03:34 PM)toidjtjmtoi Đã viết: [ -> ]Cho mình hỏi lệnh tự động Refresh data sau khi ấn vào combobox , vì bình thường mình toàn phải ấn F5 dữ liệu combobox mới cập nhật
Cảm ơn mọi người

bạn thử với lệnh 
Mã:
Combobox.Requery
xem coi được không nhé

Được rồi thanks bạn nhé