Thủ Thuật Access

Phiên bản đầy đủ: Sự kiện trước và sau khi thêm, sửa, xóa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chào mọi người,
Sếp em có đưa ra yêu cầu, khi mình thêm, sửa hay xóa bản ghi thì bản ghi bị thêm, sửa, xóa cũ sẽ tự động lưu vào một bảng có liên kết với bảng có bản ghi bị thêm sửa, xóa. Em đang có ý tưởng là tạo một bảng lưu giá trị cũ và viết một đoạn marco để lấy dữ liệu nhưng không biết có cách nào nhanh hơn không. Mong mọi người cho em ý kiến ạ. Em cảm ơn.